Menu

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten tegenover het afnemend aantal patiënten, nam de druk op de huisartsenwachtdienst toe. Als antwoord daarop opende de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout in 2003 de eerste Belgische huisartsenwachtpost, iets wat in Nederland volop begonnen was vanaf 2000.

In dit tweede artikel over tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout wordt gekeken naar de gestelde diagnosen. De meeste diagnosen bleken dezelfde als tijdens de normale werkuren.

De eerste huisartsenwachtpost in Deurne-Borgerhout (HDB) beschikt sinds haar start in 2003 over een nauwkeurig bijgehouden databank met administratieve en medische gegevens van elk patiëntencontact. In dit tweede artikel over ‘Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout’ wordt beschreven welke patiënten gebruikmaken van de wachtpost.

l decennialang worden antimicrobiële middelen gebruikt om infectieziekten te voorkomen en te behandelen. Het gebruik hiervan heeft zonder twijfel bijgedragen tot een verbetering in gezondheid, maar gaat ook gepaard met een stijgende prevalentie van micro-organismen die resistentie hebben verworven. Tussen het gebruik van deze antimicrobiële middelen en de prevalentie van micro-organismen die resistent zijn aan deze stoffen, is een causaal verband aangetoond.

In de aanloop naar de viering van tien jaar huisartsenwachtpost(en) mag u in dit tijdschrift een artikelenreeks verwachten. Hierin zal telkens een vraag beantwoord worden over een bepaald aspect van de werking, de epidemiologie of het beleid aan de hand van de gegevens geregistreerd in de huisartsenwachtposten.

De meeste antibiotica voor systemisch gebruik worden in de eerste lijn voorgeschreven, met luchtweginfecties (LWI) en urineweginfecties (UWI) als meest voorkomende indicaties. Het effect van voorschrijven van antibiotica voor deze aandoeningen op antimicrobiële resistentie kan worden waargenomen bij de individuele patiënt en op praktijkniveau.

De NHG-standaard Traumatische knieproblemen is een onderdeel van een drieluik standaarden over klachten aan de knie. In dit deel wordt ingegaan op contusie en distorsie van de knie, bandletsels, meniscusletsels en patellaluxatie.

Blaasontstekingen zijn veelvoorkomende en vervelende infecties. Naast belangrijke sociaaleconomische gevolgen speelt de behandeling ervan een rol in het ontstaan van antimicrobiële resistentie. In het bijzonder de resistentie van E. Coli tegen fluorochinolonen lijkt een groeiend probleem.

Deze studie wil het totale ambulante gebruik van systemische antischimmelpreparaten beschrijven en nagaan welke substanties het meest worden gebruikt.

“Acute zware enkelverstuiking geneest sneller met een korte volledige immobilisatie d.m.v. een onderbeengips.” Dit is het toch wel verrassende besluit van een gerandomiseerde trial die onlangs in The Lancet verscheen.