Menu

Uit eerder onderzoek blijkt dat het werken op de wachtpost invloed heeft op het antibioticavoorschrijfgedrag van de huisarts. De specifieke context van de wachtpost verschilt van de eigen praktijk door eerste en eenmalige contacten met de patiënt, tijdsdruk, het gevoel een andere professionele rol/identiteit te hebben, het ontbreken van follow-up, enzovoort. De meeste huisartsen hebben het gevoel dat hun drempel om voor te schrijven daardoor daalt.

De laatste jaren is de aandacht voor zelfzorg bij artsen enorm toegenomen, en terecht. Artsen behoren tot de risicogroep voor een scala aan psychosociale problemen. Burn-out is hierin een thema dat grote zorgen baart door de grote impact op de gezondheidszorg. In hun review wijzen Wallace et al. op het rechtstreekse verband tussen het welzijn van artsen en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een land. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, staat scherper, maakt minder fouten en heeft meer tevreden patiënten die meer therapietrouw vertonen.

Patiëntgerichte dokters hebben aandacht voor de zieke mens in zijn unieke context en voor de biopsychosociale factoren in het ziekteproces. Zij beschouwen de patiënt als een gelijkwaardige partner bij het nemen van beslissingen. Een gezonde arts-patiëntrelatie is voor hen een basisvoorwaarde voor goede geneeskunde.

Patiëntgericht communiceren en evidence-based klinisch redeneren werden tot nu toe vaak als aparte werelden beschouwd. Dit artikel gaat op zoek naar een consultmodel dat beide integreert.

Dit kort onderzoeksverslag beschrijft een pilootproject van tutorship in groep, tijdens het stagejaar aan de Universiteit Antwerpen. Welke thema’s brengen studenten naar voor? Wat is juist de rol van de tutor en wat kan tutorship in groep voor stagejaarstudenten betekenen?

Tutorgesprekken in het medisch curriculum faciliteren het transformatieproces van student naar patiëntgerichte professional. Het gaat hier om de nulde lijn van psychisch welzijn van de studenten, die kwetsbaar maar gezond met zichzelf en met elkaar kunnen omgaan. De tutorgesprekken in de huisartsenopleiding worden nu gevoerd tussen vier pupils en een tutor. Deze nieuwe format geeft een andere dynamiek in de peergroepjes dan in een gesprek van één op één, met andere mogelijkheden.

Deze studie exploreert de ervaringen van studenten geneeskunde en hun opleiders met patiëntgerichtheid. Ondersteunende arts-studentrelaties, studentgericht onderwijs en begeleiding die tegemoet komen aan de noden van de arts als persoon, zijn centrale factoren in de ontwikkeling van deze patiëntgerichtheid.

Patiënten verkiezen dikwijls een eenpersoonskamer wanneer ze in het ziekenhuis opgenomen worden, zeker als ze op een hospitalisatieverzekering kunnen terugvallen. Eén van de voordelen is ongetwijfeld de mogelijkheid om met de behandelende arts te kunnen overleggen onder vier ogen, in plaats van tussen vier bedden. In een Nederlandse studie werd het verschil tussen de arts-patiëntcommunicatie in kamers met vier bedden versus een eenpersoonskamers bestudeerd.

Als huisartsen hebben we een reeks dreigende argumenten klaar om patiënten tot rookstop te motiveren. De risico’s zijn ons allen méér dan bekend. Een vaak vergeten kwalijk gevolg van roken is het verhoogde risico op een abdominaal aorta-aneurysma (AAA).

Circumcisie bij onbesmette mannen verlaagt het risico op hiv met 50-60%. De WHO en UNAIDS bevelen circumcisie dan ook aan als preventieve maatregel in hoogendemische gebieden. Observationeel onderzoek suggereerde bovendien dat circumcisie van seropositieve mannen de transmissie naar hun onbesmette vrouwen zou verminderen. Een Oegandese RCT smoorde dit hoopgevende nieuws echter in de kiem.