Menu

Het gesprek zelf op seksuele gezondheid brengen tijdens het consult is niet evident, al blijkt het vaak noodzakelijk. Daarom ontwikkelde Sensoa de ‘Onder vier ogen’-methode, een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan, dat vier stappen met concrete tips bevat over het zelf ter sprake brengen van seksuele gezondheid, het stimuleren van patiënten om hierover te vertellen, het consult respectvol afronden en het formuleren van een aanbod. En dit binnen de realiteit van een consultatie.

Deze aanslepende coronapandemie heeft niet enkel een impact op de fysieke en mentale gezondheid. Ook kent het een weerslag op de seksualiteitsbeleving, zowel bij koppels die onder hetzelfde dak wonen als voor mensen die single zijn of geen inwonende partner hebben.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, lanceerde half september een tweede campagne over seksmythes. Eén van deze mythes is ‘aan pijn bij het vrijen kan men niets doen’.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, lanceerde eind september de ‘seksmythescampagne’. Alle huisartsen kregen een poster en steekkaart over praten over seksuele gezondheid in de bus. Met deze campagne wil Sensoa inzetten op het weerleggen van enkele veelvoorkomende mythes omtrent seksualiteit. Die staan een gezond seksleven vaak in de weg. De campagne kan ook een aanknopingspunt vormen voor huisartsen om te praten over seksuele gezondheid en sommige mythes te weerleggen.