Menu

Hoe het juiste statine te kiezen, hoe de behandeling aanpassen en wat is de zin of onzin van alternatieven? Een MFO tussen huisarts en apotheker kan de behandeling optimaliseren.

De huisapotheker stelt alles in het werk om de behandeling voorgeschreven door de huisarts, correct op te starten en de patiënt waar nodig te begeleiden.

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

Wat vinden huisartsen en pneumologen van deze dienstverlening? Het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (BNM) is een dienstverlening waarbij de apotheker de doeltreffendheid van een astmatherapie tracht te vergroten door alle facetten van de behandeling toe te lichten aan patiënten, die voor het eerst in twaalf maanden een inhalatiecorticosteroïde gebruiken. Deze geïndividualiseerde begeleiding omvat twee gesprekken, die ongeveer twintig minuten duren, en heeft het aanleren van een correcte inhalatietechniek en het verbeteren van de therapietrouw als voornaamste doelstellingen. Dit...

Wat moeten we ervan denken dat meerdere jaren na de geboorte van het voorschrijven op stofnaam bijna niemand erin slaagt om dergelijk voorschrift correct te maken? Het is quasi uitgesloten dat de oorzaak hiervan volledig zou te vinden zijn bij de voorschrijvers. Welke vereisten in de regelgeving over het voorschrijven op stofnaam zorgen er dan voor dat het zo moeizaam lukt? Of heeft men gefaald om dit op een goede manier uit te leggen?