Menu

Patiënten met mentale stoornissen zijn in de huisartsenpraktijk vaak moeilijk te herkennen. En toch schat men dat 20% van de patiënten in de eerste lijn een psychische stoornis heeft. Van hen zou de helft tot driekwart niet als dusdanig worden herkend en bijgevolg niet worden behandeld. Eind jaren ’90 werd een diagnostisch instrument (PRIME-MD) ontwikkeld dat de arts helpt om achttien mogelijke mentale stoornissen bij patiënten te identificeren. In dit onderzoek werd aan de hand van de PRIME-MD de prevalentie geschat van de meest voorkomende mentale stoornissen in de Belgische...

Dit is het tweede artikel waarin verslag wordt gedaan van een schriftelijke enquête bij 323 Vlaamse huisartsen uit evenveel groepspraktijken. In dit deel worden de werkbelasting en tijdsbesteding in groepspraktijken belicht. Uit de cijfers blijkt dat vrouwelijke huisartsen in groepspraktijken minder uren per week werken en minder patiënten zien, vooral op huisbezoek. In vergelijking met hun mannelijke collega's besteden ze meer tijd aan administratie. Van alle huisartsen in de groepspraktijken heeft 30% een andere beroepsactiviteit. Hierin is er geen verschil tussen mannen en vrouwen en ook is...

De groepspraktijk in Vlaanderen is nog steeds in grote mate een familieaangelegenheid. Uit een enquête, die op vraag van het ministerie van Volksgezondheid werd gehouden, blijkt dat 43% van de groepsleden een partner- of familierelatie met een ander lid uit de praktijk heeft. Er zijn wel indicaties dat daarin verandering komt: de groepspraktijken zonder familie- of partnerrelaties zijn immers jonger dan deze mét. Groepspraktijken in Vlaanderen zijn ook een vrouwenzaak: in de groepspraktijken is 40% vrouw terwijl dat 'slechts' 26% is in de totale huisartsenpopulatie. Dé groepspraktijk in...

In dit boek werden bijdragen opgenomen die de diverse auteurs presenteerden tijdens een symposium van de Nederlandse Vereniging van Artsen in de zwakzinnigenzorg.

Dit werkje geeft een overzicht van de Belgische kankergevallen in 1984.

De twaalfjarige Brann ziet zijn vader vooral als een geboren verliezer. Dat geeft nogal wat moeilijkheden in het gezin.

Op een cynische manier (denk aan M A S H ) wordt het leven van eerstejaars assistenten in een Amerikaans ziekenhuis beschreven.

In de psychiatrie worden de noden van de ouders en de andere gezins- en familieleden van de patiënten nogal eens dikwijls vergeten. Dit boekje wil deze lacune zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van werkers in de geestelijke gezondheidszorg en... het beleid.

Het boek pretendeert met een luxe-uitgave of een lijvig naslagwerk te zijn; op een bondige en overzichtelijke manier vertelt het de geschiedenis van de pediatrie vanaf het embryonale begin.

Deze symposiumverslaggeving behandelt het thema coping met ernstige klachten vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke invalshoeken.