Menu

Geschreven door een algemeen verpleegkundige en een psychogeriatrisch verpleegkundige, is dit boek bedoeld voor de opleiding van verpleegkundigen. Aan elk van de 17 hoofdstukken gaat een korte inhoud, een verantwoording en een doelstelling vooraf.

Een internist-hoogleraar in psychobiologie en een hoogleraar in de keel- neus- en oorheelkunde trachtten door onderzoek en follow-up van éénentwintig patiënten met de ziekte van Menière de psychosomatische en somatopsychische aspecten van deze complexe ziekte duidelijker te maken.

Iedereen ziet en voelt dat de revolutie van de hoge leeftijd voor de deur staat. Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de Julie Renson stichting had een internationaal congres plaats rond het thema "psychogeriatrie".

Dit boek is geschreven om studenten geneeskunde in de laatste fase van hun klinische opleiding te leren hoe zij hun kennis van pathofysiologie en farmacologie kunnen ontzetten in een therapeutisch beleid.

Incest is in relatief korte tijd binnen de hulpverlening een onderwerp van gewicht geworden en men stelt vast dat incestslachtoffers meer deskundige hulp vragen voor hun problemen.

«Hypnose leren is het opnieuw leren van een vergeten kunst; in hypnose komen we met een groot deel van onze geest in contact. Bij zelfhypnose wordt het goud aan het licht gebracht, dat diep in de geest verborgen ligt» (Brian ROET).

De psychogeriatrische problematiek kenmerkt zich door complexiteit, waarbij lichamelijke, pyschische en sociale factoren een grote rol spelen in de aftakeling van de patiënt.

De autogene training is een van de vele relaxatietherapieën en een psychotherapie, die kadert in het geheel van de suggestieve therapieën. Men kan de vraag stellen of de suggestieve therapieën niet verouderd zijn voor de moderne mens. Het fenomeen van het placebo-effect bewijst echter dat de moderne mens zich niet alleen logisch rationeel maar zich ook zeer suggestibel gedraagt. «Terwijl men dacht dat placebo-effecten alleen bij neurotische gestoorde mensen voorkwamen, bevestigt onderzoek dat het zogenaamde placeboreactor-type een universeel type is, waarvan het psychologisch profiel zich niet...

«Alcoholisme is een ziekte» en «enkel alcoholisten genezen alcoholisten» zijn de fundamentele principes die in dit studieboek gehuldigd worden.

Dit boek is een verzameling van «diverse communicaties» (sic) die uitgesproken werden ter gelegenheid van het Colloque de Namur.