Menu

Uit epidemiologisch onderzoek weten we dat acute cystitis bij vrouwen in de eerste lijn voor het grootste deel wordt veroorzaakt door E. coli-bacteriën die quasi 100% gevoelig zijn aan nitrofurantoïne.

Nitrofurantoïne werd in 1953 goedgekeurd door de FDA, maar met de komst van cotrimoxazole en bètalactamantibiotica verloor het product aan populariteit. Na 2000 werd het terug meer en meer gepromoot wegens de resistentieproblematiek.

Ironmonger en collega’s deden een retrospectief onderzoek naar de resistentie bij kiemen van urinestalen van patiënten uit de West Midlands regio in Engeland. Van 2010 tot 2013 analyseerden zij via het AmSurv, een centraal toezichtsysteem, resistentieprofielen van meer dan 400 000 E. coli, 23 800 K. pneumoniae en bijna 7000 P. aeruginosa isolaten uit de eerste en tweede lijn.

Deze Australische studie haalde de koppen in de wetenschappelijke pers met het alarmerende bericht dat paracetamol niet beter is dan placebo bij de behandeling van lagerugpijn.

Artsen beschouwen een cystitis dikwijls als een banale en goed gekende pathologie, gekenmerkt door een beperkt aantal symptomen zoals dysurie, dringende mictie (‘urgency’) en frequente mictie (‘frequency’).

Gerda komt voor de eerste keer op de praktijk langs. Ze is kunstschilder, woont samen met haar vriend in de buurt en heeft een gehuwde dochter. Gerda nadert de zestig en komt op consultatie wegens hielsporen. Daar heeft ze al lang last van, vooral aan de rechtervoet heeft ze veel pijn.

Huisartsen ervaren vaak terughoudendheid om patiënten met chronischevermoeidheidsklachten te begeleiden. Op dit moment ontbreekt een wetenschappelijk onderbouwde aanbeveling voor de aanpak van patiënten met chronische vermoeidheid in de eerste lijn. In dit artikel willen we enkele methoden aanreiken die de begeleiding van patiënten met langdurende vermoeidheid kunnen vormgeven. Er wordt ingegaan op het belang van interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met een in deze materie ervaren kinesist. Bedoeling is om aan de hand van dit artikel beide beroepsgroepen, huisartsen en kinesisten...

Huisartsen steunen voor de behandeling van cystitis dikwijls op de gevoeligheidsgegevens van urinestalen die worden onderzocht in regionale microbiologische laboratoria. Deze gegevens zijn niet representatief voor ongecompliceerde urineweginfecties. Om aangepaste aanbevelingen te kunnen geven werden de distributie- en gevoeligheidspatronen van uropathogenen in ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen vergeleken met deze die we tien jaar eerder vonden tijdens ons onderzoek naar uropathogenen in een eerstelijnssetting.