Menu

De prevalentie van chronisch obstructief longlijden (COPD) wordt vaak onderschat, waardoor de behandeling pas in een vergevorderd stadium kan starten. Nochtans is de spirometrie, ook in de eerste lijn, een handig instrument om in een vroeger stadium COPD-patiënten op te sporen. In deze studie, gebaseerd op de case-finding methode, werden op die manier 30% nieuwe COPD-gevallen ontdekt, vooral bij actieve rokers van jonger dan zestig jaar.

Hoewel er duidelijke evidentie bestaat over de behandelbaarheid van hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie, roken en obesitas, blijken deze risicofactoren bij veel patiënten nog niet of onvoldoende gediagnosticeerd, of zelfs helemaal niet behandeld. Deze studie ging na welke interventies huisartsen uit Overijse, Hoeilaart en Merchtem doen bij patiënten tussen 45 en 64 jaar die consulteren voor een preventief cardiovasculair onderzoek. Iets meer dan de helft van de deelnemende patiënten blijkt van zijn arts een interventie te krijgen.

Dit lijvige boek van meer dan vierhonderd bladzijden is het aggregatieproefschrift van de auteur. Het bevat de resultaten van een enquête bij 94 huisartsen stagebegeleiders van de Rijksuniversiteit Gent.

Dit boek is in feite het onderzoeksrapport van een studie omtrent de betekenis en de gevolgen van de Bechterew-aandoening.

De uitgave "Zorgen voor dementerende ouders thuis" richt zich vooral tot bejaardenhelpers die geconfronteerd worden met dementerende ouderen.

De standaard Diabetes Mellitus Type II van het Nederlands Huisartsen Genootschap omvat richtlijnen voor de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding door de huisarts van patiënten met diabetes mellitus type II die geen insuline gebruiken.

De ene huisarts vraagt meer bijkomende onderzoeken aan dan de andere. Wat bepaalt het aanvragen van die onderzoeken?

Reeds vijfentwintig jaar geleden gebruikte Barrows, een neuroloog, simulatiepatiënten om geneeskundestudenten te testen. Voordeel hierbij is dat iedere student dezelfde patiënt ziet en daardoor zijn klinische vaardigheden kan vergelijken met die van andere studenten.

Het gebruik van IVD's bij nulliparae zou minder betrouwbaar zijn bij vrouwen met een of meer kinderen en het aantal complicaties zou bij de eersten hoger liggen. Vooral zouden de expulsies hyper- en dysmenorroe en de infecties in het kleine bekken hoger liggen.

Het ganglion is een benigne cysteuze zwelling die uitgaat van de peesschede of van het gewrichtskapsel.