Menu

Om preventieve zorg te doen slagen is zelfmanagement door de burger cruciaal. Ook het paradepaardje van de preventieve zorg, de Gezondheidsgids, maakt deze transitie naar meer zelfmanagement. Met deze visietekst wil het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie verduidelijken hoe dit in de praktijk kan worden doorgevoerd.

Dit onderzoek ontwikkelde een instrument voor de eerste lijn om medicatielijsten van bewoners van woonzorgcentra te evalueren: het Adequaat Medicatiebeleid bij Ouderen (AMO)-instrument. De huisartsen vonden de toepassing hiervan praktisch haalbaar en niet te tijdrovend.