Menu

Verstoringen in de insula, een gebied in de hersenen, zouden kunnen leiden tot meer pijn en andere typische symptomen van fibromyalgie. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven voor behandeling.

Een ‘frozen shoulder’ ontwikkelt zich gewoonlijk tussen het 40e en 60e levensjaar, vaker bij vrouwen dan mannen, en kenmerkt zich door een spontane start van schouderpijn met beperkingen van zowel actieve als passieve bewegingen. De prevalentie in de algemene populatie bedraagt 2-5%, terwijl dit oploopt tot 39% bij patiënten met diabetes mellitus. Patiënten met diabetes of aandoeningen van de schildklier hebben een vijf tot zeven keer hoger risico op het ontwikkelen van een frozen shoulder. De voorbije twee decennia nemen de incidentie en prevalentie toe. Van alle patiënten met een frozen...