Menu

Omdat de gezondheid van mens, dier en milieu met elkaar verweven zijn, is een One Health aanpak noodzakelijk in de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het KCE-rapport over een effectiever antibioticabeleid, dat eerder dit jaar verscheen.

China is het meest bevolkte land ter wereld, met een populatie van meer dan 1,35 miljard. De eerstelijnsgezondheidszorg evolueerde aanvankelijk snel onder de planeconomie (voor de late jaren 1970), maar daarna veel trager onder de vrijemarkteconomie (na het begin van de jaren 1980).

De algemene geneeskunde in Israël werd lang stiefmoederlijk behandeld. De medische opleiding vond grotendeels plaats in de ziekenhuizen en de algemene geneeskunde werd als minderwaardig beschouwd. De opleiding huisartsgeneeskunde startte in Israël in 1969. Sinds het begin van de jaren '90 specialiseren zich steeds meer artsen in de huisartsgeneeskunde en is de stage huisartsgeneeskunde een verplicht onderdeel van de medische opleiding geworden.

Sinds het begin van de 19e eeuw werken artsen in Afrika en Nigeria als huisartsen in de eerstelijnszorg en in landelijke ziekenhuizen zonder verdere opleiding. In 1981 is Nigeria met een opleiding in de huisartsgeneeskunde begonnen. De populariteit van de opleiding onder jonge medische afgestudeerden nam vanaf dan gestaag toe, tot zijn huidige status. Nu is het de favoriete specialiteit in Nigeria. Ze hebben dezelfde status als andere specialisten wat verloning, carrière en privileges betreft en zijn verspreid over alle algemene instellingen, als adviserende huisartsen in algemene ziekenhuizen...

Vóór de val van het communisme werd de eerstelijnszorg in Polen verstrekt door internisten, kinderartsen, artsen met andere specialisaties en zelfs artsen zonder beroepsopleiding. In de vroege jaren 1990 werden de verantwoordelijkheden van de toekomstige huisartsen beter omlijnd.

In de grondwet van Brazilië staat gebeiteld dat het een verplichting is om voor alle burgers gezondheidszorg te organiseren. De openbare gezondheidszorg en het eerstelijnsprogramma ‘Family Health Strategy’ voorziet, met de inzet van 35 000 huisartsenteams en 250 000 maatschappelijke gezondheidswerkers, betekenisvolle zorg voor meer dan 100 miljoen mensen.

In Australië bestaat al 40 jaar lang een algemene ziekteverzekering: Medicare. In 2011-2012 besteedde Australië ongeveer 140 biljoen AUD aan gezondheidszorg (9,7 biljoen AUD voor huisartsengeneeskundige diensten), 1,7 keer meer dan in 2001-2002. Huisartsen worden geviseerd in budgetcontroles omdat zij als de poortwachters van het systeem worden geacht de uitgaven stroomafwaarts te beïnvloeden.

In Libanon neemt de privésector 80% van de ambulante zorg voor haar rekening. Deze is weinig gereglementeerd en bovendien gefragmenteerd. Het ministerie van Volksgezondheid tracht daarnaast de last te verlichten van meer dan 50% van de bevolking zonder ziekteverzekering.

Ongeveer 1200 eerstelijnszorgcentra nemen in Zweden de eerstelijnszorg op zich. Dit zijn groepspraktijken van verschillende artsen, verpleegkundigen, secretaresses en laboratoriummedewerkers. Met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal werkers en/ of diëtisten wordt een contract afgesloten.

Japan ondervindt momenteel heel wat problemen bij het opzetten van een nationaal systeem van eerstelijnszorg. De werkelijke bbpgroei was onverwacht negatief en de regering heeft een geplande consumptiebelastingverhoging geseponeerd.