Menu

Samenwerking van diverse disciplines vangt de steeds complexere zorgnoden van een groeiende groep patiënten op. Deze samenwerking binnen een zorgteam is echter niet altijd evident. Vijf bouwstenen kunnen deze samenwerking ondersteunen: kennismaken, een zorgplan opstellen, reflectie en evaluatie, ethisch handelen en communicatie.

Een jaar geleden, op 16 maart 2020, werd een noodplan voor de huisartsgeneeskunde afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Hoe hebben huisartsen deze eerste periode ervaren?

Steeds meer interprofessioneel onderwijs wordt georganiseerd met de overtuiging dat dit mee de kwaliteit van zorg zal verbeteren. Is dit wel zo? In dit artikel wordt dieper ingegaan op wat interprofessioneel samenwerken is en welke problemen zich kunnen voordoen op de werkvloer.