Menu

Tijdens een consult kunnen huisartsen een plots opkomend alarmerend gevoel van alertheid ervaren ‘dat-er-iets-niet-klopt’ en dat actie noodzakelijk is. Dit buikgevoel is een vorm van niet-analytisch denken vanuit intuïtie, waarbij kennis en ervaring de basis vormen. Het gaat om een automatisch proces, onbedoeld, onbewust, oncontroleerbaar, efficiënt en snel.

Om de kans op COVID-19 te bepalen is het klinisch relevant het moment in de epidemie te kennen, maar ook de leeftijd, het geslacht, de risicofactoren, symptomen en vaccinatiestatus van de patiënt.

Een jaar geleden, op 16 maart 2020, werd een noodplan voor de huisartsgeneeskunde afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Hoe hebben huisartsen deze eerste periode ervaren?

Overgewicht en obesitas vormen een toenemend gezondheidsprobleem in onze westerse maatschappij.1Met de stijgende prevalentie van obesitas is er ook een stijging van bariatrische chirurgie. Bariatrische chirurgie is voorbehouden voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een BMI ≥40 of een BMI ≥35 met een van de volgende comorbiditeiten: diabetes, hypertensie, slaapapneu of het falen van een vorige bariatrische chirurgie. Tevens moet worden aangetoond dat een gevolgd dieet het voorbije jaar zonder succes was en moet de patiënt gunstig advies krijgen voor chirurgie na multidisciplinair overleg...

In deze casus wordt de klacht van een jongeman met pijn op de borst na gebruik van cocaïne besproken. Het diagnostisch redeneren wordt geëxpliciteerd van aanmelding over diagnostisch landschap en diagnose naar hulpaanbod in deze specifieke casus. Er wordt specifiek gefocust op de waarde van het elektrocardiogram (ECG) in deze casus.

Sinds 1 juni 2009 is een zorgtraject beschikbaar voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie en hun zorgverleners. De nood om dit zorgtraject meer wetenschappelijk te onderbouwen was ook de aanleiding om voor de huisarts hierover een duidelijke richtlijn op te stellen (in bijlage bij dit nummer). Wanneer het bestaande zorgtraject chronische nierinsufficiëntie bekeken wordt samen met de nieuwe richtlijn, zijn er echter heel wat verschillen te vinden.

Patiëntgericht communiceren en evidence-based klinisch redeneren werden tot nu toe vaak als aparte werelden beschouwd. Dit artikel gaat op zoek naar een consultmodel dat beide integreert.

Aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en begeleiding in de groei van studenten naar professioneel gedrag: die verantwoordelijkheid heeft elke onderwijsinstelling tegenover de maatschappij. Psynet is een functioneel netwerk dat zich er de voorbije zeven jaar op toegelegd heeft om deze uitdagingen waar te maken en dat ook wil blijven doen.

Dit kort onderzoeksverslag beschrijft een pilootproject van tutorship in groep, tijdens het stagejaar aan de Universiteit Antwerpen. Welke thema’s brengen studenten naar voor? Wat is juist de rol van de tutor en wat kan tutorship in groep voor stagejaarstudenten betekenen?

Tutorgesprekken in het medisch curriculum faciliteren het transformatieproces van student naar patiëntgerichte professional. Het gaat hier om de nulde lijn van psychisch welzijn van de studenten, die kwetsbaar maar gezond met zichzelf en met elkaar kunnen omgaan. De tutorgesprekken in de huisartsenopleiding worden nu gevoerd tussen vier pupils en een tutor. Deze nieuwe format geeft een andere dynamiek in de peergroepjes dan in een gesprek van één op één, met andere mogelijkheden.