Menu

Wanneer huisartsen geconfronteerd worden met patiënten van wie de gezondheidstoestand niet verbetert, dan hebben ze vaak de neiging door te verwijzen naar de tweede lijn. Voor sommige patiënten is dat een juiste beslissing, maar voor anderen is dat niet nodig. Voor hen kan een beroep worden gedaan op de ‘collegiale consultatie’. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek over deze samenwerkingsvorm tussen huisartsen en psychiaters in de regio Brugge. De auteurs koesteren de hoop dat de aangereikte inzichten in een bredere context worden toegepast.

Seksueel misbruik op jonge leeftijd komt frequent voor. Hulpverleners zijn zich echter te weinig bewust van de problemen waarmee deze kinderen op volwassen leeftijd kampen. In dit artikel gaan de auteurs voornamelijk in op de psychosomatische gevolgen van dit misbruik op volwassen leeftijd.