Menu

Het gebruik van hormonale contraceptie die oestrogeen bevat, wordt in een aantal situaties afgeraden, zoals bij een verhoogd risico op veneuze trombose en de combinatie roken en >35 jaar.

In het najaar van 2020 stierven twee jonge meisjes aan een trombose, mogelijk ten gevolge van het gebruik van de combinatiepil. Dat leidde in de media tot kritische uitspraken over de kwaliteit van het anticonceptieconsult door de huisarts.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, lanceerde half september een tweede campagne over seksmythes. Eén van deze mythes is ‘aan pijn bij het vrijen kan men niets doen’.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, lanceerde eind september de ‘seksmythescampagne’. Alle huisartsen kregen een poster en steekkaart over praten over seksuele gezondheid in de bus. Met deze campagne wil Sensoa inzetten op het weerleggen van enkele veelvoorkomende mythes omtrent seksualiteit. Die staan een gezond seksleven vaak in de weg. De campagne kan ook een aanknopingspunt vormen voor huisartsen om te praten over seksuele gezondheid en sommige mythes te weerleggen.

De jeugdvriendelijke huisartsenpraktijk Samenvatting Met de seksuele gezondheid van de Vlaamse jongeren is het relatief goed gesteld. Die positieve evolutie heeft met verschillende elementen te maken, zoals goede relationele en seksuele vorming, grotere bespreekbaarheid van seksualiteit en de vlotte toegang tot anticonceptie. Dit zijn ook allemaal elementen waarin de huisarts een cruciale rol kan spelen. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten die een praktijk jeugdvriendelijker kunnen maken. K. Vermeire is beleidsmedewerker preventie ongeplande zwangerschap bij Sensoa; L. Verhetsel is...