Menu

Een studente van 23 jaar meldt zich met een plots afhangende linkergelaatshelft. Welke ernstige aandoeningen kunnen worden uitgesloten? En hoe ziet de prognose en behandeling eruit?

Verstoringen in de insula, een gebied in de hersenen, zouden kunnen leiden tot meer pijn en andere typische symptomen van fibromyalgie. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven voor behandeling.

Zijn 50-plussers nog seksueel actief? De English Longitudinal Study of Ageing (ELISA-studie) bevroeg tussen 2011 en 2012 de seksualiteitsbeleving van 10 601 Engelse 50-plussers.

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.

Geen enkel geneesmiddel is zonder risico. Als het werkt, zijn ook nevenwerkingen te verwachten. Maar deze nevenwerkingen worden nog veel te weinig gemeld, ook door huisartsen en apothekers.

Het bevragen, registreren en analyseren waar een besmetting met COVID-19 zich heeft voorgedaan, gebeurt in België nauwelijks. Deze huisartsen gingen daarom zelf aan de slag.

Een jaar geleden, op 16 maart 2020, werd een noodplan voor de huisartsgeneeskunde afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Hoe hebben huisartsen deze eerste periode ervaren?

Door leveraantasting tijdig vast te stellen kan de evolutie naar fibrose en cirrose worden vertraagd. Dit kan door een combinatie van niet-invasieve scores uit bloedonderzoek en een elastografie.

Niet-alcoholische leversteatose of leververvetting kent vaak een asymptomatisch verloop. Welke klinische scores in de eerste lijn kunnen deze aandoening tijdig opsporen?

Eén op zeven 65-plusssers slikt dagelijks een benzodiazepine of Z-product. Lokale afspraken tussen huisartsen en apothekers helpen om dit hoge gebruik terug te dringen.