Menu

Het absolute aantal van 18 000 zwangerschapsafbrekingen per jaar spreekt misschien tot de verbeelding, maar geeft geen inzicht in de evoluties en laat ook geen vergelijking toe met de situatie in andere landen.

Een ‘uiterst prille medische abortus’ is een vrij nieuwe ontwikkeling in zwangerschapsafbrekingen en laat toe dat vrouwen een abortus kunnen hebben vanaf één dag overtijd of wanneer een zwangerschapstest positief blijkt.

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Het aantal patiënten die ingrepen en procedures ondergaan via een dagziekenhuis (of binnen de 24 uur na de ingreep het ziekenhuis verlaten), neemt gestaag toe. Dit heeft zijn weerslag op de zorgverlening buiten het ziekenhuis, zowel tijdens de preoperatieve periode, de perioperatieve periode (24 uur na de ingreep) als de postoperatieve periode (tot 30 dagen na de ingreep).

Patiënten raadplegen de huisartsenwachtposten frequent voor niet-dringende medische zorgen. Dat zorgt voor een hogere werkdruk bij de artsen en oplopende wachttijden voor de patiënten. Bestaande triagesystemen, zoals 1733 en 112, verwijzen de patiënt naar de meest geschikte hulpverlener. Een online zelfevaluatie zoals de app ‘Moetiknaardedokter’ kan mogelijk voor een ontlasting van deze arbeidsintensieve en dure triagesystemen zorgen en resulteren in een efficiënter gebruik van de dienst spoedgevallen.

Elke vrouw die ongepland, ongewenst of niet langer gewenst zwanger is én haar (ex-)partner verdienen kwaliteitsvolle zorg om een weloverwogen beslissing te nemen. Niet iedereen heeft het moeilijk om tot een keuze te komen, maar ook dan is stilstaan bij de keuze zinvol. Het is immers bekend dat reflecteren over het proces van kiezen en beslissen de kans op verwerkingsproblemen achteraf verkleint, ongeacht de keuze die gemaakt wordt.

Wie Huisarts Nu leest, kan accreditering verwerven na het grondig doornemen van één of meerdere artikels uit ons tijdschrift. De vragen worden zorgvuldig opgesteld samen met de redactie en vervolgens op het e-learningplatform medi-Campus geplaatst.

De rol van huisartsen in de perinatale periode is ruim en verschilt sterk van praktijk tot praktijk. Huisartsen die aangeven geen zwangerschapsbegeleiding te doen, nemen toch vaak taken op.

Geldzorgen gaan gepaard met aanhoudende stress, wat invloed heeft op het welbevinden en de gezondheid. Door het taboe hierrond wordt het nog te weinig besproken bij de huisarts.