Menu

Fons Van Orshoven werd op 16 april 1922 geboren in Hoeilaart. Hij was er huisarts en ook politiek actief. En op 4 juni sloot hij ook in Hoeilaart definitief de ogen. Maar zijn professioneel leven had een veel grotere actieradius dan de kerktoren van Hoeilaart.

Zorgmanagement bij patiënten met verschillende chronische aandoeningen is één van de belangrijkste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Maar wat is multimorbiditeit juist en hoe kan men dit meten? En wat is de rol van de huisarts in deze complexe zorg?

Politici en stakeholders beschouwen een gelijke toegang tot de gezondheidszorg en een evenwaardige zorg voor iedereen steeds vaker als prioriteit bij het uitstippelen van beleidsplannen. Kant-en-klaar recepten om de gezondheidsverschillen tussen sociale groepen in onze maatschappij weg te werken, bestaan echter niet. Maar zijn er toch een aantal gemene delers?

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

In drie afleveringen blikte Huisarts Nu in de vorige nummers terug op de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde sinds de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijke na de Tweede Wereldoorlog tot de erkenning van de beroepstitel voor huisartsen. In deze afsluitende bijdrage bekijken we de meest recente evoluties.

Te veel medische fouten blijven voorkomen als we op cruciale momenten niet weten welke medicijnen onze patiënten allemaal nemen. Het Vitalink-project, een paradepaardje van de Vlaamse overheid, wil hieraan tegemoetkomen. Ondanks de valse start biedt deze software heel wat mogelijkheden.

Een sociaal rechtvaardige keuze? Het debat over de wijze van betaling in de gezondheidszorg is volop aan de gang. De wijkgezondheidscentra hebben al meer dan dertig jaar ervaring met het forfaitaire betalingssysteem. Hoe is dit systeem intussen geëvolueerd en welke mogelijkheden biedt het voor toekomstige eerstelijnsteams?

Deel 3: Samen staan we sterk In dit derde deel van de reeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde komt de actualiteit nog wat dichterbij. De idee 'van samen staan we sterk' leek steeds meer door te sijpelen bij de artsen. In 2006 kwam er een einde aan de heterogeniteit in de huisartsenvertegenwoordiging en ontstond Domus Medica, de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel.

Deel 2: De regulering van het medisch beroep komt los van de verplichte ZIV In het eerste deel van deze driedelige artikelenreeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde kon u reeds lezen wat het effect was van de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit tweede deel gaat dieper in op de turbulente jaren '60, de overspecialisering en hoogoplopende kosten en de uiteindelijke erkenning van de beroepstitel voor huisartsen.

Hoe tot een weloverwogen keuze komen? Sinds maart 2013 wordt een PSA-meting voor individuele prostaatkankerscreening zonder significante familiale antecedenten niet langer terugbetaald. Toch krijgt de huisarts in de dagelijkse praktijk regelmatig de vraag van patiënten om zich te laten testen op prostaatkanker. Om patiënten correct te informeren ontwikkelden het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Domus Medica en SSMG een beslissingshulp voor tijdens de consultatie.