Menu

Fons Van Orshoven werd op 16 april 1922 geboren in Hoeilaart. Hij was er huisarts en ook politiek actief. En op 4 juni sloot hij ook in Hoeilaart definitief de ogen. Maar zijn professioneel leven had een veel grotere actieradius dan de kerktoren van Hoeilaart.

Zorgmanagement bij patiënten met verschillende chronische aandoeningen is één van de belangrijkste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Maar wat is multimorbiditeit juist en hoe kan men dit meten? En wat is de rol van de huisarts in deze complexe zorg?

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

Politici en stakeholders beschouwen een gelijke toegang tot de gezondheidszorg en een evenwaardige zorg voor iedereen steeds vaker als prioriteit bij het uitstippelen van beleidsplannen. Kant-en-klaar recepten om de gezondheidsverschillen tussen sociale groepen in onze maatschappij weg te werken, bestaan echter niet. Maar zijn er toch een aantal gemene delers?

Deel 2: De regulering van het medisch beroep komt los van de verplichte ZIV In het eerste deel van deze driedelige artikelenreeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde kon u reeds lezen wat het effect was van de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit tweede deel gaat dieper in op de turbulente jaren '60, de overspecialisering en hoogoplopende kosten en de uiteindelijke erkenning van de beroepstitel voor huisartsen.

Of huisartsen spirometrie meer en meer in hun praktijk zullen toepassen, zal vooral afhangen van de invulling van een aantal randvoorwaarden. Er moet tijd voorzien worden, eventueel een deskundige praktijkassistentie, maar ook een goede basis- en opfrissingscursus om deze longfunctiemeting juist uit te voeren en te interpreteren.

Hoewel kindermishandeling frequent voorkomt in Vlaanderen, gebeurt slechts 2,3% van de meldingen door de huisarts. De nieuwe Domus Medica-richtlijn Kindermishandeling, die u bij dit nummer vindt, wil de huisarts helpen in het herkennen van de signalen en een leidraad bieden voor de aanpak hiervan. De auteurs pleiten ook voor meer interdisciplinair overleg en een gedeelde aanpak door samenwerking met meerdere hulpverleners aan te gaan.

Deel 3: Samen staan we sterk In dit derde deel van de reeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde komt de actualiteit nog wat dichterbij. De idee 'van samen staan we sterk' leek steeds meer door te sijpelen bij de artsen. In 2006 kwam er een einde aan de heterogeniteit in de huisartsenvertegenwoordiging en ontstond Domus Medica, de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel.

Bij dit nummer van Huisarts Nu vindt u de nieuwe richtlijn over ouderenmisbehandeling. Deze Nederlandse bewerking van de richtlijn van de Société Scientifique de Médecine Générale focust op de risicosituaties waarin ouderenmisbehandeling kan voorkomen en op welke instanties huisartsen een beroep kunnen doen.

In drie afleveringen blikte Huisarts Nu in de vorige nummers terug op de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde sinds de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijke na de Tweede Wereldoorlog tot de erkenning van de beroepstitel voor huisartsen. In deze afsluitende bijdrage bekijken we de meest recente evoluties.