Menu

Met deze vraag als onderwerp van het themanummer wil Huisarts Nu een bijdrage leveren tot het verhelderen van de problematiek die recent ontstaan is rond de migrant.

Het sterven van mensen is een emotioneel gebeuren voor iedereen die het mee-beleeft.

Een jaar gaat voorbij. Een nieuw jaar is reeds begonnen. Mooie en rijke momenten wisselen af met moeilijkheden! Geboorte en dood gaan hand in hand! Aanwinst en verlies, regen en zonneschijn, ........... de dingen des levens, de dagelijkse ervaring van de huisartspraktijk, de ervaring ook van het redactiewerk!

Index Medicus is een internationale Index waarin artikels uit een groot aantal medisch-wetenschappelijke tijdschriften regelmatig gerefereerd worden.