Menu

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Extra aandacht voor alcoholgebruik en ondersteuning in gedragsverandering is belangrijk bij patiënten met voorkamerfibrillatie in de eerste lijn. Dit zou de kans op episodes van voorkamerfibrillatie en bijgevolg subjectief hinderlijke symptomen kunnen beïnvloeden.

Mijn agenda vertelt me dat de volgende patiënte komt voor ‘messteken in het hart, waardoor nog dagelijks pijn’. De verpleegkundige heeft haar al gezien en naar mij doorverwezen.

Mustafa, een 7-jarige jongen met een zware autistische stoornis komt langs. Hij kan niet praten, maakt moeilijk contact, maar laat wel duidelijk merken als hij kwaad of verdrietig is.

Chronisch hartfalen is een belangrijk probleem omwille van de vergrijzende populatie, de impact op de kwaliteit van leven, de herhaaldelijke ziekenhuisopnames en de hoge mortaliteit. Het is bekend dat een multidisciplinair zorgprogramma met opvolging door gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen de sterfte doet dalen, hartfalenhospitalisaties vermindert en de levenskwaliteit verbetert.

Hartfalen is een belangrijk probleem. Ten eerste door de hoge prevalentie van de aandoening: 10-20% van de patiënten tussen de 70 en 80 jaar lijdt aan hartfalen.1 Ten tweede door de grote impact op de kwaliteit van leven: draaglast van symptomen, herhaaldelijke ziekenhuisopnames en verhoogd risico op overlijden.1 Ten derde door de hoge gezondheidskosten, vooral ten gevolge van frequente ziekenhuisopnames (1-2% van het Riziv-budget).

Een persoon met hartfalen is een archetype voor de chronische patiënt. In België worden jaarlijks meer dan 15 000 patiënten gediagnosticeerd, van wie een kwart overlijdt binnen het jaar na diagnose. Ongeveer 1-2% van het jaarlijkse budget voor gezondheidszorg gaat naar patiënten met hartfalen, vooral omwille van frequente (her)opnames.

Interview met Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen. Sportarts Tom Teulingkx runt samen met zijn vader en een vrouwelijke collega een huis- en sportartsenpraktijk in Westerlo. Die job combineert hij met talloze andere activiteiten, zoals op de barricaden staan tegen hartstilstand bij jonge sporters.

In 1990 spendeerde ons land 7,1% van het bruto binnenlands product (bbp) aan gezondheidszorgen en steeg het tot 10,4% van het bbp in 2016. Daarmee behoort België tot de top 5 van Europese landen inzake gezondheidsbestedingen, maar het financiële aandeel in preventie en gezondheidspromotie is minimaal.

Patiënten willen een duidelijke uitleg als je een diagnose stelt of een beleid uittekent. Ze beschouwen dit terecht als een belangrijke taak van hun arts. Soms schieten we daar als huisarts zelf te kort, soms ligt de oorzaak in de tweede lijn. Wie heeft nog niet meegemaakt dat een patiënt terug afzakt naar zijn vaste huisarts voor meer uitleg na een bezoekje bij de specialist?