Menu

Bij de diagnose en behandeling van kanker hebben patiënten nood aan een huisarts, die de informatie over de ziekte en de verschillende behandelopties kan overzien en toelichten. My Cancer Navigator ondersteunt dan met informatie en advies.

De AFP-podcast is een bespreking van de belangrijkste evidence-based punten uit het tijdschrift American Family Physician (AFP). Elke aflevering bevat korte samenvattingen van artikels en praktische guidelines voor de praktijk. Het is een gestructureerde podcast die op een heldere manier gevarieerde onderwerpen aanbrengt die van belang zijn voor wie in de eerste lijn werkt.

Evidence-based medicine (EBM) combineert het best beschikbare wetenschappelijke bewijs met de wensen van de patiënt en de klinische expertise van de arts. In de praktijk is dit is belangrijk maar ingewikkeld.

Dit boek biedt een wetenschappelijk onderbouwde fundering bij het klinisch onderzoek, de diagnose en het uitvoeren van specifieke testen bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Een indrukwekkende lijst van referenties is daarvan getuige. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor de Nederlandse patiënten die zich rechtstreeks aanmelden bij de fysiotherapeut.

Een flinke verkoudheid kan al eens uit de hand lopen, niet alleen bij pati&eumlnten. Wat doe je als je als huisarts zelf ziek wordt? Wacht je rustig af of grijp je meteen naar de medicatie?

Voor dit praktijkproject werden twee nieuwe ondersteunende functies of tools in het elektronisch medisch dossier (EMD) geïmplementeerd: een Homunculus waarin een visueel overzicht gegeven wordt van de patiëntenvoorgeschiedenis en de Cebam evidence linker die een rechtstreekse koppeling voorziet tussen een (gecodeerde) pathologie in het EMD en klinische praktijkrichtlijnen.

De voorbije dertig jaar is cardiovasculaire preventie en behandeling uitgegroeid tot één van de belangrijkste aandachtspunten van de huisarts. Tegelijkertijd is het de perfecte illustratie van de sterktes en valkuilen van evidence-based medicine (EBM).

Partnergeweld is een maatschappelijk probleem dat vaak onderschat wordt. Huisartsen weten vaak niet op welke signalen ze moeten letten, hoe ze partnergeweld bespreekbaar moeten maken, welke rol ze moeten vervullen en hoever ze hierin kunnen en mogen gaan. Partnergeweld schaadt zowel op sociaal als economisch gebied en het beïnvloedt de mentale en fysieke gezondheid van individuele vrouwen, mannen, adolescenten en kinderen. Als gezinsarts kan de huisarts in de detectie en aanpak van partnergeweld een cruciale rol spelen.

De laatste jaren rommelt het in het onderzoek naar het effect van influenzavaccinaties. Volgens enkele recente systematische reviews is de evidentie hierover grotendeels gebaseerd op niet-gerandomiseerd en op observationeel onderzoek vooral wat het onderzoek met ouderen betreft, die toch onze belangrijkste doelgroep zijn.

‘Online on-the-spot’ of kortweg OOS is het zoeken op internet in een aantal EBM-databanken naar een antwoord op een vraag in aanwezigheid van de patiënt tijdens de consultatie.