Menu

Samenwerking tussen huisartsen onderling

Samenwerking tussen huisartsen onderling

Een sociologe overloopt de verschillende wijzen waarop huisartsen kunnen samenwerken, met hun eigen kansen en risiko’s. Eerstelijnsgezondheidszorg krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht, zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau. Zo is er de Alma-Ata verklaring, de daaropvolgende Europese programma’s voor de eerste lijn van de W.G.O., de kommissie eerste lijn van minister De Wulf, het overlegorgaan T.G.Z., het symposium van de Koning Boudewijnstichting en dergelijke m...

Verder lezen? Aanmelden...

Ben je Domus Medica lid of Huisarts Nu abonnee? Dan kan je na "Aanmelden" het volledige artikel lezen. Ben je nog geen lid of abonnee, dan word je na "Aanmelden" naar het juiste formulier gestuurd.

Aanmelden
  • Eenmalig aanmelden
  • Lees alle artikels van HuisartsNu digitaal