Menu

Auteursrichtlijnen

Welke teksten kan ik insturen?

 • Samenvattingen van internationaal onderzoek
 • Boekbesprekingen
 • Besprekingen van huisartsrelevante websites en apps
 • Duiding en commentaar van richtlijnen, tools,…
 • Opiniestukken
 • Interviews
 • Praktijkverhalen
 • Masterthesissen
 • Onderzoeksartikels
 • Artikels over multidisciplinaire samenwerking
 • Navorming en narratieve reviews
 • Vertalingen en dubbelpublicaties

Hoe bezorg ik mijn tekst?

Zend een elektronische versie van uw manuscript naar [email protected], met volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg.
 • Adressen van alle auteurs die een gedrukt exemplaar van de publicatie wensen.
 • Informatie over eerdere of herhaalde publicaties over hetzelfde thema. Na inzending ontvangt u een bevestiging van het redactiesecretariaat.

Hoe verloopt de beoordeling?

 • Uw tekst wordt aan de redactie voorgelegd en nadien naar de reviewers gestuurd voor beoordeling en feedback.
 • De redactie beslist na inzage van de commentaren van de reviewers of het artikel aanvaard is zonder herwerking, aanvaard mits kleine of grote herwerking, of niet in aanmerking komt voor publicatie.
 • De redactie bezorgt u de feedback van de reviewers.
 • Afhankelijk van de grootte van de herwerking, hebt u minstens een maand de tijd om de tekst te herwerken.
 • De herwerkte tekst wordt opnieuw bezorgd aan de reviewers en de redactie voor goedkeuring.

Hoe verloopt het productieproces?

Na goedkeuring van uw (herwerkt) artikel informeert de redactie u in welk nummer uw artikel zal verschijnen. Als uw artikel is ingepland voor een bepaald nummer (bv. december, nr. 6), dan start de productie ervan aan het begin van de maand daarvoor (in dit geval op 1 november).

De productie vangt aan met eindredactie op uw tekst. Dit betekent dat het artikel deels wordt omgezet in het formaat vereist voor opmaak, naast redactionele aanpassingen. Na eindredactie ontvangt u van de eindredacteur een nieuwe versie van uw artikel en de vraag naar aanvullingen en mogelijk originele figuren en tabellen.

U krijgt enkele dagen de tijd om deze versie door te nemen en goed te keuren. U krijgt de mogelijkheid om in deze versie kleine wijzigingen aan te brengen. Gaat u akkoord met deze versie, dan wordt deze verder voorbereid voor opmaak.

Uw artikel wordt daarna opgemaakt volgens de huisstijl van Huisarts Nu. Daarna ontvangt u een pdf-bestand van uw opgemaakte artikel. Enkel minimale aanpassingen zijn dan nog mogelijk.

Wanneer wordt mijn artikel gepubliceerd?

Na uw goedkeuring van de lay-outproef wordt het nummer verder afgewerkt en gedrukt. Na publicatie ontvangt u als eerste auteur een gedrukt exemplaar van Huisarts Nu waarin uw artikel is gepubliceerd en de definitieve pdf van uw artikel.

Huisarts Nu verschijnt tweemaandelijks, op 20 februari, 20 april, 20 juni, 20 augustus, 20 oktober en 20 december.

Copyright

Elke auteur die een artikel in Huisarts Nu heeft gepubliceerd, dient aan Domus Medica/Huisarts Nu toelating te vragen voor een dubbelpublicatie van zijn/haar artikel elders (papier of elektronisch).

Meer informatie

U vindt de uitgebreide richtlijnen (per rubriek) voor Huisarts Nu hieronder, of stuur een mail naar: [email protected].

Hoe een manuscript indienen voor publicatie in Huisarts Nu?

U overweegt een artikel in te dienen bij Huisarts Nu? In dit document vindt u daarvoor de nodige richtlijnen. 

1
Ik heb mijn manuscript bij Huisarts Nu ingediend: wat nu?

U hebt uw artikel ingestuurd bij de redactie van Huisarts Nu, en u wilt weten wat de volgende stappen zijn? Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende mijlpalen van een publicatie in Huisarts Nu.

1
Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
09 feb 2021