Menu

Copyright


Auteurs zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de artikels, gepubliceerd in de printversie van Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be. 

De uitgever van Huisarts Nu, met name Domus Medica vzw, beschikt over de ‘auteursrechtelijke vermogensrechten’ van de artikels, met name het reproductierecht en het recht om de artikels te verspreiden via diverse mediakanalen, waaronder de papieren distributie van Huisarts Nu en elektronische bekendmaking via www.huisartsnu.be, www.domusmedica.be, de e-nieuwsbrief van Domus Medica vzw en sociale media.

Sommige artikels in Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere tijdschriften of organisaties. De uitgever van Huisarts Nu, met name Domus Medica vzw, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de updating en juistheid van deze gegevens.

De informatie en artikels in de geprinte versie van Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be mogen niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mogen in geen geval gebruikt worden commerciële doeleinden.

Kopiëren, wijzigen en verspreiden van de artikels en informatie uit Huisarts Nu voor publieke doeleinden is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Domus Medica vzw. Ook het delen van deze informatie of artikels op sociale media of andere mediakanalen is niet toegelaten, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Domus Medica vzw.

Downloaden en kopiëren van gegevens en korte aanhalingen uit artikels voor persoonlijk gebruik zijn zonder toestemming en mits bronvermelding wel toegelaten.

Publicatie datum
26 jul 2018
Revisiedatum
10 feb 2021