Menu
Tijdschrift

Werking

Huisarts Nu is het wetenschappelijk tijdschrift van Domus Medica dat tweemaandelijks naar alle leden en abonnees wordt verstuurd.

Huisarts Nu biedt een forum voor origineel wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde, internationaal onderzoek, navormingsartikels en kwalitatieve onderzoeksprojecten in de eerste lijn, die vertaald worden naar de dagelijkse praktijk van huisartsen. Deze artikels worden afgewisseld met vaste rubrieken zoals praktijkverhalen, colums, recensies, interviews en onderbouwde opinies.

Huisarts Nu is in handen van een redactie die wordt bijgestaan door een uitgebreid netwerk van vaste medewerkers en reviewers.

Doelstelling

Huisarts Nu heeft tot doel om

  • praktijkrelevant wetenschappelijk onderzoek tot bij de huisartsen in Vlaanderen en Brussel te brengen (zowel nationaal als internationaal onderzoek);
  • verworven inzichten en (praktijk)ervaring uit de kennisdomeinen van Domus Medica te publiceren;
  • aandacht te besteden aan de samenwerking in de eerste lijn (kringen, wachtposten, eerstelijnspsychologen, verpleegkundigen, praktijkassistenten, multidisciplinaire teams, apothekers, kinesisten,...) en aan samenwerking met de tweede lijn;
  • een kritische en reflecterende blik te werpen op actuele thema's en standpunten in de gezondheidszorg;
  • een forum te bieden aan startende artsen en jonge onderzoekers in de huisartsgeneeskunde, onder andere via het publiceren van artikels uit masterthesissen.

Historiek

Het eerste nummer van Huisarts Nu verscheen op 15 januari 1972 en was een uitgave van de toenmalige Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH), de voorloper van Domus Medica. De eerste nummers kwamen driemaandelijks uit en brachten vooral nieuws uit de vereniging en de prille huisartsenwereld.

Het tijdschrift onderging daarna verschillende transformaties en groeide uit tot een wetenschappelijk tijdschrift met als hoofddoelstelling onderzoek in de huisartsgeneeskunde op een toegankelijke manier naar huisartsen in de praktijk te vertalen. Dit grondbeginsel kreeg in de loop der jaren verschillende klemtonen in toon, stijl en rubrieken. 

In 1993 werd gekozen om de redactie verder te professionaliseren met hoofdredacteur, eindredacteur, redacteurs en onafhankelijke reviewers. Deze ploeg begeleidt auteurs van hun eerste draft tot het finale en gepubliceerde artikel.

In 2021 viert Huisarts Nu zijn 50ste jaargang. Naar aanleiding hiervan werd een nieuwe website gelanceerd waarop naast wetenschappelijk nieuws het uitgebreide archief van 50 jaargangen, met zo'n 7000 artikels, is terug te vinden.