Menu

Dossiers

Dossiers brengen relevante artikels over een bepaald thema samen uit 50 jaargangen Huisarts Nu. Deze dossiers worden systematisch aangevuld met thema's die leven in de praktijk.

COVID-19 heeft het leven en de praktijkvoering grondig door elkaar geschud. Nieuwe wetenschappelijke inzichten vragen om een voortdurende bijsturing van de zorg voor patiënten maar ook van de organisatie in de eerste lijn. 

In een preventief gezondheidsbeleid spelen vaccinaties een cruciale rol en beschermen ze de volksgezondheid. Bij iedere vaccinatie zijn er vragen over de doeltreffendheid, eventuele bijwerkingen en over de verdeling van deze taak in de gezondheidszorg.

In deze reeks uit 2015-2016 behandelen Jochen Cals en Daniel Kotz alle do’s-and-don’ts over wetenschappelijk schrijven. Hoe begin je aan een artikel en hoe breng je dit tot een goed einde en publicatie? 

Diagnostisch denken is een natuurlijke reflex van elke huisarts. Maar het missen van een belangrijke ziekte hakt erop in en blijft knagen. Klinisch redeneren is een concept dat huisartsen houvast biedt bij het afwegen van diagnoses en in de beslissing om al dan niet te verwijzen of in te grijpen.

De geboorte van Huisarts Nu in 1972 was een belangrijke mijlpaal, ook voor de huisartsgeneeskunde zelf. Het tijdschrift onderging daarna verschillende transformaties en groeide uit van een ledenblad tot een wetenschappelijk tijdschrift, relevant voor de praktijk. 

Ramadan omvat een maand lang elke dag vasten, tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor patiënten met diabetes kan dit vasten tot complicaties leiden. Het is dus belangrijk om deze patiënten tijdens de ramadan goed op te volgen.

Samenwerken met verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk biedt vooral voordelen. Deze complementaire partner in de praktijk verhoogt de kwaliteit van zorg voor (chronische) patiënten en leidt tot meer werktevredenheid bij huisartsen.