Menu

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Boekbespreking
Deledicque, Yen

Zowel voor de arts als voor de patiënt is het niet altijd gemakkelijk om het onderwerp ter sprake te brengen, maar seksuele gezondheid vormt een belangrijk deel van de algemene gezondheidsbeleving...

Van dit boek ga je beter slapen

Boekbespreking
Busschots, Marianne

Eén op drie volwassenen slaapt slecht. Er bestaat dus zeker een markt voor een boek dat zich richt op deze doelgroep. De auteurs van het boek hebben geen medische achtergrond, maar als journaliste en...

Migrant health

Migrant health

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Tussen de nood aan een goede eerstelijnszorg voor migranten en vluchtelingen en literatuur als leidraad bestaat er een grote afstand. Die afstand probeert dit boek te overbruggen. Het omvat een...

Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg (2020-5)

Boekbespreking
Christens, Anja

Dit boek werd geschreven naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de oprichting van het eerste palliatieve thuiszorgteam en gaat over de totstandkoming, het blijvend belang en de...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Gedaanteverwisselaars

Boekbespreking
Vancaillie, Julie

Gavin Francis is huisarts in Edinburgh en sinds enkele jaren ook schrijver van verschillende boeken over reizen en geneeskunde. Voor hij zich settelde als huisarts, reisde hij de wereld rond. Hij...

Het belang van het offline brein

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Regelmatig verschijnen er boeken die aspecten van het brein voor een groter publiek toelichten. Niet allemaal zijn ze zo onderhoudend als het nieuwste boek van dr. Luc Swinnen. Al langer vormt het...

Epidemiologie aan kinderen uitgelegd

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Hoe maak je als vader je kinderen duidelijk waar je als epidemioloog mee bezig bent, terwijl het voor hen onmiddellijk begrijpelijk is wat hun moeder als pediater doet?

Immuun

Boekbespreking
Christens, Anja

Het boek ‘Immuun, over de rol van ons afweersysteem bij de bestrijding van ziekten’ is geen praktisch boek of naslagwerk maar een episch verhaal over de revolutie in de wetenschap van immuniteit. In...

Brieven aan jonge artsen

Boekbespreking
Deledicque, Yen

Dit boek kwam er op initiatief van dr. Ilse Six, zelf een jonge arts die aan de start van haar carrière zichzelf de vraag stelde hoe zij als arts kan bijdragen aan de maatschappij en het welzijn van...

Fybromyalgie: nieuwe perspectieven

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Fibromyalgie behoort naast een aantal andere aandoeningen, zoals het chronischevermoeidheidssyndroom, tot de groep SOLK: de Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten, aandoeningen waar huisartsen...

Nationaalsocialistische artspraktijken

Boekbespreking
Delanoye, Jan-Jakob

Geestelijke doden, defecte individuen, levende ballast: vandaag is het onvoorstelbaar dat er in zulke termen over mensen wordt gesproken. Was dat tijdens het interbellum anders? Onder toezicht van...

Leven met een chronische aandoening

Boekbespreking
Van Peer, Werner

Huisartsen zien veel chronische patiënten: neurologische patiënten, reumapatiënten, diabetici, mensen met migraine, CVS,… Voor elke diagnose hebben we een specifieke benadering en behandeling, en ook...

Small talk survival

Eerste hulp bij netwerken

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Enkele jaren geleden op de ‘Dag van de Huisarts’ zag ik tijdens de pauze alleen maar mensen die met elkaar druk in gesprek waren. Nergens meende ik een groepje te ontwaren waarin ik mij zou kunnen...

Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg (2020-5)

Boekbespreking
Christens, Anja

Dit boek werd geschreven naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de oprichting van het eerste palliatieve thuiszorgteam en gaat over de totstandkoming, het blijvend belang en de...

Family Medicine

Baanbrekende artikels uit de huisartsgeneeskunde

Boekbespreking
Gibson, Hannah

Het boek ‘Family medicine, the classic papers’ is een samenstelling van interessante en belangrijke papers in de huisartsgeneeskunde gepubliceerd tussen 1894 en 2015. De samenstellers zijn Michael...

Migrant health

Migrant health

Boekbespreking
Jacobs, Tom

Tussen de nood aan een goede eerstelijnszorg voor migranten en vluchtelingen en literatuur als leidraad bestaat er een grote afstand. Die afstand probeert dit boek te overbruggen. Het omvat een...