Menu
Geavanceerd zoeken

Dit opiniestuk verwoordt een controversieel standpunt van een collega-huisarts over COVID-vaccinaties. De redactie van Huisarts Nu staat achter de strategie om zoveel mogelijk mensen te vaccineren, want anders blijft SARS-CoV-2 smeulen in de groep van ongevaccineerde mensen. Uiteindelijk blijft COVID-19 een urgentie voor de volksgezondheid en zorgt het nog steeds voor oversterfte. Toch vinden we het interessant om dit standpunt over al dan niet (verplicht) vaccineren integraal te publiceren.

De cijfers zijn gekend: tegen 2060 verdubbelt het aantal 80-plussers in Europa van 6% naar 12,5%. In Vlaanderen wordt verwacht dat het aantal personen met dementie tegen dan zal verdubbelen van 131 800 nu naar 260 000.

Enkele jaren geleden toonde het omvangrijke ‘Leerboek slaap en slaapstoornissen’ van Johan ­Verbraecken e.a. aan hoe onze kennis over de slaap is toegenomen. Slaap bleek daarin een van de belangrijkste pijlers voor een langdurig goede gezondheid. Na dit boek voor ingewijden verschenen er onlangs twee boeken die de kennis over de slaap hapklaar maken voor de leek, weliswaar elk met een eigen invalshoek.

Nieuwkomers zijn inwoners die bijkomend als vreemdeling zijn ingeschreven in de burgerlijke stand. Dat kan zijn als immigrant, kinderen van een vreemdeling of als erkende asielvrager. Voor de periode 2011-2020 gaat het om 695 750 nieuwkomers. Zij behoeden ons land voor een verdere bevolkingsafname.

Omdat er nog steeds veel misverstanden bestaan rond zelfmoord, zelfs onder professionals, heeft Derek de Beurs een boek geschreven waarin hij een aantal vaak gehoorde opvattingen over zelfmoord langs de lat van de wetenschap legt.

Volgens een recent uitgevoerde enquête heeft ruim 20% van de Nederlandse zorgverleners onder de 35 jaar burn-outverschijnselen, in België is dit zelfs 4 op de 10. In een groepspraktijk met jonge huisartsen is er dus gemiddeld meer dan 1 op 3 kans heb om een overspannen jonge huisarts tegen te komen.

Enkele jaren geleden toonde het omvangrijke ‘Leerboek slaap en slaapstoornissen’ van Johan ­Verbraecken e.a. aan hoe onze kennis over de slaap is toegenomen. Slaap bleek daarin een van de belangrijkste pijlers voor een langdurig goede gezondheid. Na dit boek voor ingewijden verschenen er onlangs twee boeken die de kennis over de slaap hapklaar maken voor de leek, weliswaar elk met een eigen invalshoek.

Personen die een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt, vertonen een persisterend cognitief deficit. Vooral de groep die beademd moest worden, ondervindt langdurig cognitieve problemen.

Deze observationele ‘real life studie’ toont duidelijk het beschermend effect aan van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer tegen infecties met de deltavariant van SARS-CoV-2. Dit onderzoek geeft echter geen antwoord op de duur van deze bescherming na de laatste inenting.