Menu
Geavanceerd zoeken

We zitten over de helft van de ‘alcoholvrije maand’. Elk jaar biedt februari een reflectieperiode over het persoonlijke gebruik van alcohol. Voor sommigen een makkie, zeker voor wie een leven lang geen druppel heeft gedronken. Maar heel wat mensen die zichzelf als ‘sociale drinkers’ zien, komen toch moeilijke momenten tegen om een hele maand neen te zeggen tegen de, in onze contreien, ingeburgerde socializer.

In 2020 had 82% van de Belgen minstens één contact met de huisarts. In Vlaanderen is dat goed voor een gemiddelde van 5,9 contacten per jaar. Maar dat varieert sterk met de leeftijd: voor kinderen onder de 5 jaar gaat het om 3,5 contacten per jaar, voor 75-plussers om 11 contacten per jaar. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger het gemiddeld aantal contacten met de huisarts en dat voor alle leeftijdscategorieën.

Ook in de eerste lijn stijgt het aantal opioïdenvoorschriften om chronische niet-kankergerelateerde pijn te behandelen. Het gaat dan vooral om patiënten met musculoskeletale en neurologische pijn.

Het aantal patiënten met chronisch longlijden (astma en COPD) blijft toenemen. Waar in 2007 zo’n één miljoen Belgen medicatie namen voor deze aandoeningen, noteert het Riziv er tien jaar later al bijna anderhalf miljoen.

‘W aarom niets doen zo lastig is’ is de titel van een stukje uit Huisarts en Wetenschap. Het artikel gaat over ons omgaan met psychische klachten: hoewel er een grote rijkdom aan mogelijkheden schuilt in het gewoonweg actief luisteren en het niet direct classificeren van iemands klachten, wordt er te veel doorverwezen voor diagnostiek.

Bij onze noorderburen neemt het aantal geneeskundestudenten van niet-Nederlandse afkomst toe. Dat is een gunstige trend, want etnisch divers medisch personeel is essentieel voor het ontwikkelen van culturele competenties die nodig zijn voor gekwalificeerde en toegankelijke gezondheidszorg in een steeds diversere samenleving.

Geneesmiddelen en andere chemische producten voor de zorg (zeep en oplosmiddelen) zorgen in Nederland voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffen in de zorgsector. Het verbruik van de zorgsector in Nederland draagt voor 7% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De impact van de zorgsector verschilt per ‘effectcategorie’: klimaatverandering, grondstoffengebruik, zoetwaterconsumptie, landgebruik en afvalproductie (figuur).

Het klinisch redeneren van artsen wordt beïnvloed door cognitieve biases of valkuilen. Daar gaan we vanuit, maar grootschalig bewijs voor de invloed van deze valkuilen is beperkt.

In 2020 waren er wereldwijd 1,18 miljard mensen die geregeld tabak rookten en 2,3 miljard mensen die regelmatig alcohol dronken. Twee derde van de rokers heeft het voornemen om te stoppen met roken en de helft van hen probeert elk jaar een stoppoging. Spijtig genoeg is slechts 6% succesvol in het blijvend laten van tabak, terwijl één op tien toch ten minste zes tot twaalf maanden van de sigaret kan afblijven.

Het is belangrijk dat de diagnose van stotteren bij kleuters zo vroeg mogelijk wordt gesteld. Een gepaste en tijdige begeleiding levert immers de beste resultaten op.