Menu

Sciensano, een federale overheidsinstelling die onderzoek doet rond gezondheid in brede zin, heeft bij middel van een gezondheidsenquête vastgesteld dat bij 33% van de burgers de gezondheidsvaardigheden onvoldoende of problematisch zijn. In andere Europese landen is dit ongeveer hetzelfde. Door deze gebrekkige kennis hebben mensen vaak een ongezondere levensstijl.

In lage-inkomenslanden ligt de toegang tot zeer gevaarlijke pesticiden vaak aan de basis van een impulsieve beslissing tot zelfdoding. Het verbod op deze pesticiden zou tot een wereldwijde daling van het aantal suïcides met 20% kunnen leiden, zoals de Verenigde Naties vooropstellen. Een verbod hierop draagt ook bij aan de gezondheid van de landbouwers, het milieu en de economie.

De auteur van dit boek is de medeoprichter van vzw Amfora. Deze organisatie gaat op interview bij mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het zijn meestal mensen die palliatief begeleid worden maar ook oudere mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

Elk jaar sterven wereldwijd naar schatting 800 000 mensen door zelfdoding. Dat is één persoon per 40 seconden.1 In België ligt het suïcidecijfer ruim boven het wereldwijde gemiddelde (21 vs. 15 per 100 000 inwoners). Dagelijks proberen 28 landgenoten uit het leven te stappen en bij drie van hen is die poging helaas ook succesvol. Hiermee heeft ons land het hoogste zelfmoordcijfer van West-Europa.

Dit boek vat de conclusies samen van het doctoraatsonderzoek waarin de auteur de machtsbalans bestudeerd heeft tussen patiënt en huisarts in relatie tot gezondheidsinformatie via het web. Edgard Eeckman is sinds 2005 communicatiemanager van het Universitair Ziekenhuis Brussel en gastprofessor over ‘patient empowerment’ aan de Erasmushogeschool Brussel.

Wereldwijd is de incidentie van majeure depressie bijna verdubbeld tussen 1990 en 2017. De stijging van het aantal depressies, volgens leeftijd gestandaardiseerd, is het hoogst in België. Extra maatregelen zijn nodig om depressie terug te dringen en complicaties, waaronder suïcide, te voorkomen.

Dit boek over geneesmiddelen is al de vierde volledig herwerkte uitgave. De eerste uitgave dateert van 2002. De eerste auteur, Gert Laekeman, is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij farmacotherapie en fytotherapie doceerde. Hij zetelt in verschillende commissies op nationaal en internationaal vlak en is (co)-auteur van een tiental boeken over geneesmiddelen en honderden bijdragen in (internationale) vaktijdschriften. De coauteur, Luc Leyssens, behaalde een doctoraat in de farmaceutische wetenschappen. Hij doceert...

De auteur, Jesse Bering, is psycholoog en schrijft populair-wetenschappelijke boeken over evolutionaire psychologie en menselijk gedrag. Hij leidt momenteel het Centre for Science Communication aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland.

Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat ze terug kanker zullen krijgen. Ze hebben vaak angst, ook als ze naar de regelmatige controles moeten gaan. Het boek wil adviezen geven aan deze mensen vanuit eigen ervaring en/of vanuit hun ervaring als psycholoog.

Twee congressen gingen eind vorig jaar na hoe intrafamiliaal geweld beter aangepakt en voorkomen kan worden. Een allesomvattende en gecoördineerde aanpak biedt de beste garantie op herstel.