Menu

Diagnostische onzekerheid kan leiden tot het overmatig voorschrijven van antibiotica bij kinderen: enerzijds is het moeilijk om virale van bacteriële infecties te onderscheiden, anderzijds voelt het ontzeggen van antibiotica aan een kind met een mogelijke bacteriële infectie verkeerd.

Zowel in België als in Europa wordt het aantal personen ouder dan 65 jaar alsmaar groter. Recente cijfers geven aan dat ongeveer 20% van de totale populatie ouder is dan 65 jaar, wat in België neerkomt op ruim twee miljoen oudere personen. Als medicatie voor oudere patiënten wordt voorgeschreven, moeten we rekening houden met leefstijdsgerelateerde veranderingen in de omzetting en het gedrag van geneesmiddelen (farmacokinetiek en -dynamiek). Bovendien worden omwille van multimorbiditeit (i.e. meerdere chronische aandoeningen bij dezelfde patiënt) vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven (i...

We schrijven met zijn allen te veel antibiotica voor. Ondanks alle campagnes is België nog steeds bij de slechtste leerlingen van de klas. Voorschrijven gebeurt tijdens een individuele interactie tussen de arts en de patiënt en we weten dat daar allerlei invloeden kunnen spelen.

Roken is slecht voor de gezondheid. Men kan er hart- en vaatziekten, kanker, longaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen van krijgen. Toch rookte in 2009 nog steeds een vijfde van de Belgische bevolking.

De NHG-Standaard Rhinosinusitis werd voor een derde keer herzien. Dit gebeurde volgens de strikte procedure vastgelegd door het NHG, die in januari 2013 startte met het opstellen van zoekvragen en een grondige literatuursearch.

Dit jaar kregen alle huisartsen de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (editie 2012) in de bus. Per klacht of ziektebeeld wordt hierin kort vermeld wanneer het al dan niet aangewezen is om een antibioticum voor te schrijven en wat dan de beste keuze, juiste dosis en dosisinterval zijn.

Om toekomstige initiatieven voor ondersteuning van zelfzorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om naast de ervaringen van deelnemende artsen ook de visie van niet of minder deelnemende artsen te kennen. Dit onderzoek gaat na welke belemmeringen deze groep van huisartsen ziet bij een verwijzing van patiënten met diabetes naar het regionale educatieprogramma.

Interventies gebaseerd op de componenten van het Chronic Care Model leiden tot een betere kwaliteit van de diabeteszorg. Dit blijkt ook uit dit onderzoek, maar er was nog ruimte voor verbetering, vooral wat de screening naar complicaties betreft.

Artsen beschouwen een cystitis dikwijls als een banale en goed gekende pathologie, gekenmerkt door een beperkt aantal symptomen zoals dysurie, dringende mictie (‘urgency’) en frequente mictie (‘frequency’).

Wat zijn de belangrijke anamnestische en klinische elementen bij de diagnosestelling van piepende ademhaling bij kinderen? Is het huidige beleid bij kinderen met de symptoomdiagnose ‘piepende ademhaling’ in overstemming met de richtlijnen?