Menu

In de Engelstalige podcast Sawbones wordt elke aflevering een ander voorbeeld van ‘misguided medicine’ belicht: voorbeelden uit het verre (en minder verre) verleden van hoe geneeskunde bedreven werd en welke misconcepties er waren rond gezondheid, ziektes en mogelijke behandelingen. Je krijgt een combinatie van geschiedenis en geneeskunde en het voortschrijdend inzicht hierin.