Menu

Patiënten met psychische problemen nemen even vaak contact op met de dokter van wacht als met hun behandelende huisarts. De meest voorkomende problemen wereldwijd zijn angststoornissen en depressies. In deze analyse konden we vaststellen dat dit ook zo is tijdens de wachtdienst. Opvallend is wel dat patiënten met een psychische diagnose veel vaker doorverwezen worden (22%) dan andere patiënten (10%).

Het aantal verwijzingen is een van de parameters om te beoordelen of patiënten met spoedeisende klachten contact opnemen met de wachtpost. In deze analyse wilden we nagaan hoe vaak patiënten vanuit de huisartsenwachtpost werden doorverwezen, naar wie en om welke reden. Hiervoor werden alle verslagen waarin een verwijzing werd geregistreerd, in de databank opgezocht en verder geanalyseerd.

Hoeveel telefoons krijgt een wachtpost te verwerken, waarom bellen patiënten en hoe wordt dit afgehandeld? Dankzij de registratie van alle telefonische oproepen in de databank van de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout de voorbije tien jaar, hebben we hierop een duidelijk zicht.

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten tegenover het afnemend aantal patiënten, nam de druk op de huisartsenwachtdienst toe. Als antwoord daarop opende de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout in 2003 de eerste Belgische huisartsenwachtpost, iets wat in Nederland volop begonnen was vanaf 2000.

Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden? Ph. Ryckebosch, J. Goris, S. Coenen, et al. Artsen gaan consequenter registreren als hen een favorietenlijst met klinische termen gekoppeld aan de juiste codes wordt aangeboden. In de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout kregen de artsen verschillende coderingsmodules, waardoor de registraties van de reden van contact en de diagnose sterk verbeterden. Huisarts Nu 2013;42(4):205-210

In dit tweede artikel over tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout wordt gekeken naar de gestelde diagnosen. De meeste diagnosen bleken dezelfde als tijdens de normale werkuren.

Naar aanleiding van tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout worden in dit nummer twee bijdragen opgenomen. Dit eerste artikel beschrijft waarom patiënten de huisarts van wacht opzoeken.

De eerste huisartsenwachtpost in Deurne-Borgerhout (HDB) beschikt sinds haar start in 2003 over een nauwkeurig bijgehouden databank met administratieve en medische gegevens van elk patiëntencontact. In dit tweede artikel over ‘Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout’ wordt beschreven welke patiënten gebruikmaken van de wachtpost.

Deze studie beschrijft de patiëntencontacten van een klassieke huisartsenwachtdienst juist voor de oprichting van een huisartsenwachtpost. Deze gegevens zijn belangrijk voor het uittekenen van hervormingen. Het is ook een belangrijk ijkpunt voor het meten van het effect van de implementatie van de huisartsenwachtposten.

In de aanloop naar de viering van tien jaar huisartsenwachtpost(en) mag u in dit tijdschrift een artikelenreeks verwachten. Hierin zal telkens een vraag beantwoord worden over een bepaald aspect van de werking, de epidemiologie of het beleid aan de hand van de gegevens geregistreerd in de huisartsenwachtposten.