Menu

De meeste huisartsen zien het als hun taak om ook het spiritueel welzijn van hun patiënten in kaart te brengen en te ondersteunen. Het vinden van de juiste woorden hiervoor blijkt niet altijd even gemakkelijk.

Bij patiënten met pijn op de borst moet de huisarts beslissen of hij verwijst eerder dan een specifieke diagnose te stellen van een acuut coronair syndroom. Deze studie suggereert dat huisartsen geloven dat zij niet uitsluitend de ‘klassieke’ tekens en symptomen gebruiken bij dit beslissingsproces. Ook achtergrondinformatie over de patiënt, de persoonlijke opinies van de huisarts en zijn ‘pluis/niet-pluis’-gevoel spelen een belangrijke rol.

Dit onderzoek ging na welke bevorderende en belemmerende factoren huisartsen ervoeren tijdens hun deelname aan een programma ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met diabetes type 2. Dit programma, dat gedurende achttien maanden liep, had tot doel de mate van opvolging van diabetesrichtlijnen door huisartsen te verbeteren.

‘Online on-the-spot’ of kortweg OOS is het zoeken op internet in een aantal EBM-databanken naar een antwoord op een vraag in aanwezigheid van de patiënt tijdens de consultatie.

De kwaliteit van onze praktijkvoering hangt grotendeels af van de (actualiteits)waarde van onze kennis. Deze kunnen we via een zoektocht in de verschillende medisch-wetenschappelijke databanken op internet makkelijk bijstellen. Maar dit neemt vaak veel tijd in beslag en we moeten al over heel wat vaardigheden beschikken om dit op een efficiënte manier te doen. Deze studie onderzocht de effecten van een praktische training in het gebruik van de Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg (VBG) van CEBAM. Een positief effect is dat meer artsen na de training het internet tijdens de raadpleging...

De Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg (VBG) van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) biedt zorgverleners toegang tot evidence-based medische literatuur en wil hen ondersteunen bij het nemen van klinische beslissingen. Dit pilootonderzoek uit 2003 had tot doel de VBG te introduceren en het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast onderzocht het de effecten van een trainingsprogramma ter verbetering van navigatievaardigheden. Een belangrijke vaststelling is dat zorgverleners niet lijken te zoeken naar specifieke antwoorden op klinische vragen, terwijl de...

Als huisartsen goede geneeskunde willen bedrijven, dan kunnen ze niet omheen de Evidence-Based Medicine (EBM). Nochtans staan heel wat praktische problemen een goede implementatie van EBM in de weg. Dit onderzoek inventariseerde de knelpunten die Vlaamse huisartsen hierbij ervaren en reikt een classificatiemodel aan dat als basis kan worden gebruikt om de implementatie van EBM in de huisartsenpraktijk op verschillende niveaus te bevorderen.