Menu

Het beleidsdocument ‘Together we change’ omvat een visie over de eerstelijnsgezondheidszorg en geeft aanzetten voor een uit te werken strategie. Het is knap dat dit gedragen wordt door de vier Vlaamse vakgroepen huisartsgeneeskunde. Zo kan de politiek dit verhaal moeilijk naast zich neerleggen. Als beginnende collega’s zijn we benieuwd welke reacties dit document zal uitlokken op het werkveld en bij de overheid.

Stel u bent van wacht. Ondertussen staat de zon hoog en arriveert u op uw 12e huisbezoek. De casus is duidelijk: een kind van 12 jaar, sinds twee dagen buikpijn, koorts en branderigheid tijdens het plassen. Een urineweginfectie denkt u en snel haalt u de pen boven om een antibioticum voor te schrijven…