Menu

Seksueel misbruik op jonge leeftijd komt frequent voor. Hulpverleners zijn zich echter te weinig bewust van de problemen waarmee deze kinderen op volwassen leeftijd kampen. In dit artikel gaan de auteurs voornamelijk in op de psychosomatische gevolgen van dit misbruik op volwassen leeftijd.