Menu

Bij geweldpleging is er altijd een slachtoffer en altijd een dader. Het slachtoffer wordt in het beste geval geholpen, maar wat gebeurt er met de dader? Wordt hij ook geholpen of alleen gestraft? Onderstaand artikel houdt een pleidooi voor een betere hulpverlening aan daders. Omdat bij seksueel geweld de daders vooral mannen zijn, beperkt dit artikel zich dan ook uitsluitend tot hen.