Menu

Patiënten googlen steeds vaker medische informatie. De Nederlandse website, thuisarts.nl, is zeker een aanrader, maar misschien zijn er ook Vlaamse alternatieven? Een vorig artikel in Huisarts Nu gaf een alternatief voor dr. Google, namelijk www.thuisarts.nl. Dit is een lovenswaardig alternatief en zeer bruikbaar in de huisartsenpraktijk. Toch is er soms een vertaalslag nodig, al is het maar omdat de website vaak verwijst naar het Nederlandse RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu en er in België andere instanties werkzaam zijn.