Menu

Zoals in een vorig artikel geschetst, is obesitas een belangrijk werkterrein voor de huisarts. Op langere termijn is vermageren een moeilijke opdracht. Het is dan ook niet te verwonderen dat er een groeiende markt bestaat voor allerlei hulpmiddelen: substitutieprodukten, maaltijdvervangers, medicatie enzovoort. In dit artikel worden deze hulpmiddelen besproken, zodat de huisarts ze gerichter kan gebruiken om zijn patiënt te motiveren.

Obesitas en overgewicht is een probleem dat vrij veel voorkomt in de huisartsenpraktijk en waarmee zeker elke huisarts geconfronteerd wordt. Er bestaan verschillende behandelingswijzen, maar leveren deze methoden ook allemaal het beoogde resultaat? Men moet zowel met de oorzaken van de zwaarlijvigheid rekening houden, als met de wilskracht van de patiënt. De behandeling van obesitas stap voor stap, met een aantal tussentijdse contacten tussen arts en patiënt lijkt dan ook aangewezen.