Menu

In 2009 werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd over de organisatie van medischfarmaceutisch overleg of MFO. In afwachting van de uitvoering en financiering daarvan gaat dit pilootproject na of de organisatie van een medisch-farmaceutisch overleg haalbaar is in de huisartsenpraktijk en kan helpen in de aanpak van het medicatiebeheer.