Menu

2005 - Nummer 9

Artikels

467-473

De huisarts en de revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie van patiënten met diabetes mellitus

474-476

Levenslijn voor patiënten behandeld met insuline

487-493

Een evaluatie na achttien maanden

510-517

Hogere incidentie, meer complicaties en toch een vergeten groep

519-522

Is regelmatige voetinspectie door de huisarts haalbaar?