Menu

Huisarts Nu Mijlpalen

De geboorte van Huisarts Nu in 1972 was een belangrijke mijlpaal, ook voor de huisartsgeneeskunde zelf. Het tijdschrift onderging daarna verschillende transformaties en groeide uit van een ledenblad tot een wetenschappelijk tijdschrift, relevant voor de praktijk. 

Onze Wetenschappelijke Vereniging leeft. Voortdurende vooruitgang bewijst én onze mogelijkheden én onze groei. Dat aan alle Vlaamse huisartsen nu een eigen tijdschrift, voorlopig driemaandelijks, kan worden gepresenteerd, betekent, dat een nieuw stadium wordt bereikt.

Op 11 november jongstleden werd o.m. ons maandblad «Huisarts Nu» op de onderzoekstafel gelegd. In vier sessies werd met telkens een andere groep lezers overlegd.

HANU gaat er weer op vooruit met ingang van dit nummer: een nieuw kleedje, een beter leesbare presentatie, meer nummers, een grotere oplage... Misschien hebt u hierop gewacht om ook aktief mee te gaan doen?

HANU groeit uit tot een volwassen huisartsenblad. Stap voor stap, jaar na jaar.

Het tienjarig jubileum van HANU heeft binnen de redaktie aanleiding gegeven tot diepgaande overdenkingen over de rol van HANU binnen de HA-wereld.

Na een tiende verjaardag volgt meteen weer een elfde werkjaar. De HANU-redaktie heeft een maand verlof gekregen (HANU verschijnt nooit in januari). Zij heeft over de toekomst gemediteerd en nu ligt het eerste nummer van de nieuwe jaargang voor u. Ook dit jaar zijn er weer nieuwigheden. Hopelijk zijn het verbeteringen.

HANU is elf jaar geleden ontstaan als een strikt leden-informatieblad. In de loop van zijn bestaan heeft het zijn werkingsveld geleidelijk aan steeds verbreed. Nieuwe ideeën werden uitgeprobeerd; nieuwe terreinen werden ontgonnen.

Om de twee jaar trekt de hele HANU-Redaktie zich voor de duur van een weekend terug om alle details van het redaktioneel beleid bij te schaven. De resultaten van het recente weekend in december 1984 vindt u in dit en volgende nummers.

Ieder jaar neemt de HANU-redactie zich voor speciale aandacht te besteden aan één van de aspecten van het tijdschrift.

Dit is het eerste nummer van de vijfentwintigste jaargang van Huisarts Nu. Een mooie prestatie als je weet dat dit het resultaat is van veel vrijwilligerswerk. Drie jaar terug gaf de WVVH de aanzet voor een noodzakelijke professionalisering van de redactie. Alle redacteurs hebben intussen via verschillende kanalen voldoende kennis in de vingers en begeleiden op een actieve manier de auteurs, wat de kwaliteit van de gepubliceerde stukken zeker ten goede komt.

We beloofden het u al even, maar vanaf dit nummer is het een feit: Huisarts Nu verschijnt voortaan in een nieuwe ‘look’. Op basis van uw input in het lezersonderzoek, onze visie en ‘vergelijkende studies’ zijn we tot dit resultaat gekomen. We hopen dat het u bevalt.

In de jaren zeventig was het medisch landschap vooral specialistisch georiënteerd. Stevige eiken van internisten en statige beuken van chirurgen stonden in het bos. Zij maakten hét beeld van de florerende medische vooruitgang met de uitgroei van takken van subspecialisatie en het opgroeien van scheuten van poliklinieken.

Door de overvloed aan podcasts is het niet altijd makkelijk om te weten welke podcast je kostbare tijd waard is. Daarom vind je vanaf nu, in elk nummer en via de website van Huisarts Nu, podcasttips van collega-huisartsen en andere medewerkers. Ze vertellen je welke afleveringen van welke podcasts écht de moeite zijn om eens te beluisteren.