Menu

Tijdens ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen, natuurrampen, een pandemie, is er een stijging van het gebruik van alcohol en rook­waren.1 Een hogere alcoholconsumptie werd ook in de huidige COVID-19-pandemie vastgesteld, waarbij werkloosheid, verveling, depressie, verlies van dagelijkse routine en sociale isolatie meebepalend waren voor de gebruikscijfers.