Menu

Evidence-based medicine (EBM) combineert het best beschikbare wetenschappelijke bewijs met de wensen van de patiënt en de klinische expertise van de arts. In de praktijk is dit is belangrijk maar ingewikkeld.

Ondervoeding houdt verband met negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals verlies van spiermassa (sarcopenie), een hoger risico op complicaties en infecties tijdens ziekenhuisopname, vertraagde wondgenezing, gedaalde immuniteit, een afgenomen longfunctie en uiteindelijk een verhoogde mortaliteit.

Scabiës, in de volksmond beter gekend als schurft, is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de scabiësmijt. Scabiës is endemisch in Afrika, Zuid-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië. Maar ook in België komt scabiës voor, vooral bij personen die in rusthuizen of andere instellingen verblijven en bij mensen die (noodgedwongen) in dicht behuisde en minder hygiënische omstandigheden wonen.

Tijdens een consult kunnen huisartsen een plots opkomend alarmerend gevoel van alertheid ervaren ‘dat-er-iets-niet-klopt’ en dat actie noodzakelijk is. Dit buikgevoel is een vorm van niet-analytisch denken vanuit intuïtie, waarbij kennis en ervaring de basis vormen. Het gaat om een automatisch proces, onbedoeld, onbewust, oncontroleerbaar, efficiënt en snel.

In België ligt het suïcidecijfer ruim boven het wereldwijde gemiddelde en is nog steeds het hoogste van West-Europa. Meer aandacht voor preventie en mentaal welzijn blijft nodig.

Via de procedure Dringende Medische Hulpverlening (DMH) kunnen personen zonder wettig verblijf financiële steun krijgen voor hun medische noden. Het concept ‘Dringende Medische Hulp’ is veel ruimer dan ‘hoogdringende geneeskundige hulp’ die onmiddellijk vereist is na een ongeval of bij een ernstige ziekte.

In de westerse landen blijft allergische contactdermatitis één van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Contactallergie is vaak geassocieerd met het gebruik van geparfumeerde producten en kan over het hele lichaam uitgelokt worden, zo ook in de anale en genitale regio met vermindering van de levenskwaliteit van de patiënt tot gevolg.

Bij de groep van 12- tot 18-jarigen daalt het gebruik van alcohol en dit zowel bij jongens als bij meisjes. Ook het 'ooitgebruik' van cannabis is de voorbije tien schooljaren afgenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van het VAD.

Onzekerheid over huisvesting, armoede, gebrek aan toekomstperspectief en schending van de burgerrechten veroorzaken chronische stress onder de Palestijnse bevolking.

Verstoringen in de insula, een gebied in de hersenen, zouden kunnen leiden tot meer pijn en andere typische symptomen van fibromyalgie. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven voor behandeling.