Menu

Zowel in Nederland als Vlaanderen maakt het (leren) werken op de wachtpost integraal deel uit van de huisartsenopleiding. Maar er zijn heel wat verschillen.

Patiënten via een ‘groen voorschrift’ aanzetten om vaker de natuur te bezoeken, is effectief, haalbaar en wordt positief ervaren. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek in twee praktijken.

Contact met de natuur zorgt voor stressreductie, minder depressie en frustratie, beter algemeen welzijn en meer positieve energie. Welke handvaten helpen deze kennis te implementeren in de praktijk?

Een verhoogde hematocrietwaarde kan wijzen op uitdroging of diarree, maar ook op secundaire vormen zoals COPD, een verblijf op grote hoogtes,... Uitzonderlijk is de primaire vorm of polycythemia vera, de boosdoener.

Een patiënt met een eetstoornis presenteert zich doorgaans niet met de eetstoornis zelf, maar met andere klachten voor de diagnose wordt gesteld. Belangrijk is om deze signalen tijdig te herkennen.

In principe limiteert intermittent vasten niet wat en hoeveel er gegeten wordt, maar wel wanneer. Kan deze nieuwe hype een hulp zijn om cardiovasculaire risico’s te verminderen en andere gezondheidseffecten te genereren?

De coronapandemie brengt een hoop maatregelen met zich mee: mondkapjes dragen, regelmatig handen wassen, oppervlakken ontsmetten, ventileren van binnenruimtes, afstand houden en contacten beperken. Dit allemaal om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan.

Het immuunsysteem bewaakt de homeostase van het lichaam via een complex netwerk van cellen en signaalmoleculen om het precaire evenwicht te behouden tussen activatie en overactivatie. Kankercellen kunnen het immuunsysteem misleiden, waardoor ze ongebreideld kunnen groeien en zich verspreiden in het lichaam zonder enige afweer te ondervinden.

De laatste eeuw is de sterfte door infectieziekten sterk gedaald en de levensverwachting aanzienlijk gestegen. Het percentage mensen ‘in goede gezondheid’ is echter niet gestegen, want de gemiddelde ‘gezonde levensverwachting’ (levensverwachting zonder chronisch ziek zijn) neemt af. Zo daalde in Nederland de ziektevrije levensverwachting tussen 1985 en 2012 van 51,4 jaar naar 48,1 jaar voor mannen en van 48,8 jaar naar 40,5 jaar voor vrouwen.

De e-sigaret wordt steeds meer gebruikt als alternatief voor de tabakssigaret. Zo toont de laatste Gezondheidsenquête van Sciensano (2018) aan dat 15,5% van de Belgische bevolking reeds een e-sigaret heeft gebruikt. Stoppen met roken, het roken verminderen en ook het genot bij het roken van een e-sigaret zijn de belangrijkste redenen voor het gebruik van dit alternatief.