Menu

Wat is het effect van de afbouw van benzodiazepines bij ouderen in rusthuizen? Dat was het uitgangspunt van een onderzoek dat werd opgezet in tien rusthuizen in Gent. Naast een dubbelblind gecontroleerd klinisch onderzoek werden ook beschrijvende gegevens verzameld over de ontwenningsverschijnselen en de kwaliteit van de slaap bij de residenten. De bevindingen waren veelbelovend voor verder onderzoek. Onderzoekers moeten in de toekomst wel rekening houden met de problemen die eigen zijn aan het uitvoeren van een trial bij geïnstitutionaliseerde ouderen.

Als huisarts word je regelmatig geconfronteerd met spastische pijn, in het bijzonder bij nier- en galblaaskolieken, zeer pijnlijke aandoeningen, die een snelle en doeltreffende behandeling vragen. De jongste tijd zien we hierbij een geleidelijke overgang van antispasmodica met of zonder analgetica naar NSAID’s.

Benzodiazepines werden in het begin van de jaren zestig in de medische praktijk geïntroduceerd. Deze produkten leken een waardevol alternatief voor de toen bestaande kalmeer- en slaapmiddelen. Vrij snel werd evenwel de aandacht gevestigd op het feit dat de ongewenste effecten niet fundamenteel verschillend waren, de gewennings- en de withdrawal-verschijnselen inclusief. Waarschijnlijk omwille van hun relatieve veiligheid bij acute toediening werd door de artsen aan de benzodiazepines bijna onmiddellijk een belangrijke plaats voorbehouden in het therapeutisch arsenaal. Ook de vraag van de...