Menu

Ook in Vlaanderen ervaren huisartsen en verpleegkundigen zorgsubstitutie als een meerwaarde: boeiend werk, ruimte voor authenticiteit en solidaire werkbelasting. Een gedeelde praktijkvisie, praktijkprotocollen en structureel overleg zijn doorslaggevend voor een goed georganiseerde zorgsubstitutie in de huisartsenpraktijk.

De jongste jaren is ‘nerd’ niet langer een scheldnaam, maar een echte geuzennaam geworden. De ‘Nerdland maandoverzicht wetenschap en technologie’-podcast, onder de fans kortweg de ‘Nerdland podcast’ genoemd, geeft maandelijks een overzicht van het belangrijkste wetenschapsnieuws.