Menu

Hebben allochtone bejaarden nood aan een gespecialiseerde gezondheidszorg, afgestemd op hun specifieke behoeften? Dit vormde het uitgangspunt van een focusgroepenonderzoek in Genk. Het grootste verschilpunt met de autochtone bevolking waren de opvattingen over wie de zorg voor ouderen op zich moet nemen: de kinderen, het rusthuis of de thuiszorg.

In november 2005 publiceerde de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM ) een rapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Hieruit bleek dat het chroom- en nikkelgehalte in de lucht in Genk-Zuid veel hoger lag dan in de rest van Vlaanderen.