Menu

In België zal één vrouw op vijf ooit in haar leven een zwangerschap laten afbreken. Tijd dus om dit op een normale manier te bespreken en komaf te maken met alle misverstanden en mythes.

Vrouwen in Nederland die een ongewenste zwangerschap tot veertien weken willen afbreken, kunnen sinds 1 januari 2023 ook bij hun huisarts terecht voor een medicamenteuze behandeling, de abortuspilprocedure. Hierdoor hopen de initiatiefnemers van de wet de abortuszorg toegankelijker en kwalitatiever te maken. Deze aanpassing spoort ook met de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie om abortus tijdens het eerste trimester van de zwangerschap aan te bieden in de eerste lijn.

Met opgeteld 6100 gekende zeldzame ziektes lijdt in Vlaanderen ongeveer een half miljoen mensen aan een ‘zeldzame aandoening’. Toch voldoende indrukwekkend om minstens één keer per jaar, eind februari rond schrikkeldag, de aandacht erop te vestigen: Rare Disease Day.

De opvolging van een zwangerschap door de huisarts, een vroedvrouw, collega-huisarts of gynaecoloog is momenteel versnipperd en onduidelijk. Er is geen integratie en coördinatie van een zorgplan. Gezien de huisarts meestal de eerste zorgverlener is die een zwangerschap vaststelt, moet dit moment aangegrepen worden om neutraal de opties te overlopen aan de hand van de noden van de toekomstige ouders. Dit komt de zorg ten goede voor moeder (partner) en kind.

Screening naar een aneurysma aorta abdominalis gebeurt via een eenmalige echografie. De sensitiviteit bedraagt 94-100% en de specificiteit 98-100%.1 Mannen van 65 tot 75 jaar die roken of een voorgeschiedenis hebben van roken, hebben het meeste baat (daling van mortaliteit) bij een screeningsprogramma. Dit voordeel is minimaal maar wel nog bestaand bij mannen van 65 tot 75 jaar dit nooit gerookt hebben.

Er is (opnieuw) meer interesse in welke taken huisartsen op zich nemen tijdens de begeleiding van zwangere vrouwen en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap/bevalling en van de baby postnataal.

Wandelen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, het geeft ook een boost aan ons mentaal welzijn. Is het dan een idee om samen met patiënten te wandelen?

In november 2020 bracht GSK Shingrix® op de markt, een recombinant vaccin tegen herpes zoster. Het vaccinatieschema bestaat uit twee toedieningen met een interval van twee tot zes maanden. De kostprijs per inenting bedraagt 170,26 euro. Er is geen terugbetaling voorzien, zodat een volledige vaccinatie op iets meer dan 340 euro komt.

Het screeningsconsult om een uitstrijkje te maken lijkt een puur uitvoerende handeling: de gynaecologische tafel op, speculum plaatsen, uitstrijken, speculum verwijderen, aankleden en klaar. Maar er speelt natuurlijk wel meer, zeker bij patiënten die aarzelen om een uitstrijkje te laten maken of bij wie het lang geleden is, of die slechte ervaringen met zich meedragen over een intiem onderzoek. Deze achterliggende facetten negeren of er niet voor openstaan, klopt niet met de holistische benadering waarvoor huisartsenpraktijken zich graag op de borst kloppen.

Should the abortion limit in Belgium be relaxed from 12 to 18 weeks of pregnancy? For the most vulnerable women, this could improve aftercare, with fewer financial implications as a result.