Menu

In 2009 werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd over de organisatie van medischfarmaceutisch overleg of MFO. In afwachting van de uitvoering en financiering daarvan gaat dit pilootproject na of de organisatie van een medisch-farmaceutisch overleg haalbaar is in de huisartsenpraktijk en kan helpen in de aanpak van het medicatiebeheer.

Het begeleiden van patiënten met een mentale aandoening (depressie, psychose,...) is voor de apotheker een uitdaging apart. Daarom werd een vormingspakket en softwaremodule ontwikkeld om hierin ondersteuning te bieden.