Menu

In de huisartsenpraktijk valt het op dat patiënten vaak een voorgestelde antibioticatherapie niet nemen, te laag gedoseerd nemen of vroegtijdig stoppen. Patiënten lijken te weinig kennis te hebben over het belang van de juiste inname van een antibioticum. Meerdere onderzoeken gebeurden al over therapietrouw bij chronisch medicatiegebruik. De therapietrouw bij inname van een antibioticum is interessant om onder de loep te nemen omdat een slechte inname niet alleen gevolgen heeft voor de patiënt in kwestie, maar ook een rol speelt in antibioticaresistentie.

Wat vinden huisartsen en pneumologen van deze dienstverlening? Het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (BNM) is een dienstverlening waarbij de apotheker de doeltreffendheid van een astmatherapie tracht te vergroten door alle facetten van de behandeling toe te lichten aan patiënten, die voor het eerst in twaalf maanden een inhalatiecorticosteroïde gebruiken. Deze geïndividualiseerde begeleiding omvat twee gesprekken, die ongeveer twintig minuten duren, en heeft het aanleren van een correcte inhalatietechniek en het verbeteren van de therapietrouw als voornaamste doelstellingen. Dit...

Een voordelig voorschrijfgedrag van artsen kan leiden tot kostenbesparing voor patiënten en terugbetalende overheid. Mogelijkheden zijn het voorschrijven van generische middelen, generische substitutie en het voorschrijven op stofnaam. Artsen maken hiervan nog weinig gebruik.

In Europa is de markt van de generische middelen enorm gegroeid. De verkoop loopt sterk uiteen in de verschillende landen, maar varieert van 10% tot 90% van de totale markt. In België zijn de generische middelen goed voor ongeveer 15% van het totale farmaceutische marktaandeel in verkochte verpakkingen.