Menu

Een drukke agenda, weinig geloof in vragenlijsten en vooral de vrees om de privacy van hun patiënt te schenden, verhinderen dat huisartsen screenen naar (problematisch) alcoholgebruik.

‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen worden ook als ‘KOPP’ omschreven: een minderjarige van wie ten minste één ouder een psychische stoornis heeft of een verslavingsprobleem. Het is een verzamelnaam voor een groep kinderen die opgroeit bij een psychisch kwetsbare ouder. Het is belangrijk om deze kinderen vroegtijdig op te sporen en te begeleiden, aangezien ze een verhoogde kans hebben om zelf psychische problemen te ontwikkelen.

Na het literatuuronderzoek naar bevlogenheid (zie blz. 104) wilden we ook nagaan hoe bevlogen huisartsen in de praktijk zijn. Gepassioneerde huisartsen die hart en ziel in hun beroep leggen, kennen we allemaal. Toch staat deze groep zelden in de kijker. Onderzoek richt zich vooral op huisartsen met klachten zoals depressie en burn-out. Hoewel dit zeer belangrijk is, leek het interessant de focus eens te verleggen. Gezien de positieve attitudes en prestaties die uit bevlogenheid voortvloeien, evenals het aanstekelijk werkende enthousiasme op de omgeving, lijkt het nuttig bevlogenheid bij...

Werken maakt gelukkig. Of niet? Harde prevalentiecijfers ontbreken, maar zo’n 10% van de huisartsen zou aan een burn-out lijden. De literatuur staat bol van artikels betreffende het herkennen en behandelen van ‘negatieve’ signalen. Maar is het als huisarts voldoende om van min één naar nul te gaan? Vertrekkende van het idee dat huisartsgeneeskunde niet enkel inspanning, moeite en opoffering betekent, maar ook uitdaging, groei en plezier, belanden we in het domein van de positieve psychologie: wat zit er tussen nul en plus één? Deze uitbreiding op de traditionele psychologie focust op de...

Hoever willen huisartsen gaan in hun taak als psychosociale hulpverlener? Uit deze kleinschalige enquête blijkt dat de meerderheid van de bevraagde huisartsen vooral een ondersteunende en empathische rol voor zichzelf weggelegd ziet. Over het aanbieden van psychotherapie door de huisarts waren de meningen verdeeld.

In de meeste Europese landen neemt de huisarts een meerderheid van de patiëntencontacten voor zijn rekening. Het percentage jonge afgestudeerde artsen dat voor huisartsgeneeskunde kiest, neemt de laatste tien jaar echter af. Tegelijkertijd overweegt een aanzienlijk deel van de afgestudeerde huisartsen het beroep te verlaten. Veel Europese landen worden geconfronteerd met een dalende en vergrijzende huisartsenpopulatie.

Startende huisartsenkoppels overwegen vaak om samen in één duopraktijk te beginnen. In de praktijk blijken hierover zowel succesvolle als minder succesvolle verhalen te bestaan. Specifieke aanbevelingen over deze samenwerking zijn in de internationale wetenschappelijke literatuur nog niet voorhanden.

De huisarts is het best geplaatst om de zorg van diabetespatiënten te coördineren en op te volgen. Een optimale behandeling begint bij het aanpassen van de levensstijl.

De huisarts wordt vaak geconfronteerd met onduidelijkheid over de diagnose, de prognose en het ziekteverloop bij kankerpatiënten. De arts-patiëntcommunicatie, die recent steeds meer aandacht krijgt, wordt door deze informatie van de huisarts beïnvloed.

Dit themanummer is volledig gewijd aan de huisartsenopleiding. U komt te weten hoe hibo’s hun tijd zoal doorbrengen, hoe hun praktijkproject eruitziet, hoe ze in het ziekenhuis aan hun trekken komen, wie hun praktijkopleider is en wat voor eindproef hen te wachten staat na negen jaar onderwijs: zeven jaar aan de universiteit en twee jaar aan het ICHO.