Menu

De continuïteit van zorg is wettelijk verplicht in België. In de eerstelijnszorg wordt de continuïteit gegarandeerd door de wachtdienstregelingen binnen een huisartsenkring. De laatste jaren is ook het oprichten van een huisartsenwachtpost zeer in trek. Deze wachtposten garanderen zorg buiten de kantooruren en worden logistiek ondersteund door onthaalmedewerkers en een chauffeur. De huisartsenwachtposten in ons land zijn enkel beschikbaar in het weekend. Het gezondheidszorgsysteem in België is vrij toegankelijk voor iedereen. Bijgevolg presenteert een groot aantal patiënten zich op de...